Klik op de foto voor een vergroting
170418 BM StanBosman

Zaterdag 15 april werd in de basiliek van Hulst aan Stan Bosman een onderscheiding uitgereikt. Na de uitreiking van de Communie maar voordat de paaskaarsen symbolisch werden gegeven aan de vertegenwoordigers van alle kernen van de parochie hield pastoor Wiertz een inleiding op het uitreiken van de onderscheiding. Cecile van Tiggelen, vice-voorzitter van de parochie HMSDZ, gaf weer welke onderwerpen in deze periode de revue zijn gepasseerd. Tenslotte kreeg Stan in een drukbezochte Paaswake de onderscheiding Bene Merenti opgespeld door zijn echtgenote, Rita.

In oktober 2007 werd Stan vice-voorzitter van het toenmalige IPV-bestuur. Het was niet de meest gemakkelijke periode want toen al werd gesproken over het samengaan van de 13 parochies. In 2012 kwam er één parochie, de parochie Heilige Maria Sterre der Zee. Dit betekende dat er een parochieplan gemaakt moest worden voor de hele parochie. Later in 2016 kwam hier ook nog de sluiting van vier kerken bij.

Stan wist in deze periode als vice-voorzitter van HMSDZ in wederkerigheid en verbondenheid met bestuursleden en in het luisteren naar mede-parochianen hier richting aan te geven. Hij luisterde, hij woog de opmerkingen en gaf aan wat goed zou zijn voor onze parochie.

In deze periode heeft Stan met toewijding en wijsheid deze besluiten voorbereid en begeleid. Hiervoor kunnen we alleen maar respect hebben en onze dank uitspreken.

Tevens werd ook zijn echtgenote Rita in het zonnetje gezet met een bos bloemen. Zij stond Stan steeds terzijde en heeft het Stan mogelijk gemaakt de taak als vice-voorzitter ten volle uit te voeren.