170221 taize avondgebeden in het voorjaar 2017Op donderdagavond 9 maart aan het begin van de 40 dagentijd zal het volgend avondgebed plaatsvinden in de H. Catharinakerk te Hengstdijk, aanvang 19.30 uur m.m.v. de begeleidingsgroep Laudate dominum.
Dit avondgebed zal vooral worden gekleurd door bezinning en momenten van inkeer, afgewisseld door de bekende Taizé- liederen.

Op donderdagavond 1 juni na de viering van Pinksteren is het daaropvolgend avondgebed, ook dan in Hengstdijk om 19.30 uur.
Ook dan hopen we u te mogen ontmoeten en na afloop met elkaar een kopje koffie of thee te gebruiken. Voor de beide gebedsmomenten is er een volledige orde van dienst beschikbaar.

Namens het oecumenisch overlegorgaan,
pw. Ralf Grossert en ds. Overduin
Informatie onder telefoonnummer 0114-683360