oecumenen kleurDeze viering werd goed bezocht en vormde zeker een mooi begin van deze gebedsweek voor de eenheid der christenen. De liturgie werd intens door de kerkgangers meebeleefd. Het thema luidde: Wat ons drijft is de liefde van Christus.

Pastoor Wiertz ging samen met ds. Overduin voor in de liturgie, bijgestaan door pastoraal werker Grossert en enkele gemeenteleden en parochianen. Ds. Overduin hield de meditatie. Veel bezoekers maakten gebruik van de koffieontmoeting voor en na de viering.

We zijn de r.-k. parochie dankbaar voor de gastvrijheid en niet in de laatste plaats dankbaar voor de inbreng van de medewerkenden waaronder de Cantorij der Basiliek o.l.v. Anton de Kort, met Marcel Mangnus aan het orgel.

De 2de collecte werd gehouden voor zowel het landelijke alsook het plaatselijke oecumenische werk.

samenstelling en foto: P.J.H.J.O