Dankbaar kijkt de parochiegemeenschap van St. Jansteen terug op de viering van kermismaandag.  Gevierd werd de naamdag van Johannes de Doper, in combinatie met de kaars voor de doden van het afgelopen jaar en een herinnering aan overledenen uit voorbije jaren. Bijna zeventig personen uit St. Jansteen en daarbuiten woonden de viering bij. Gerekend was op ongeveer vijftig personen en dus waren er stoelen en boekjes tekort en herontdekte pastoor W. Wiertz de wonderbare vermenigvuldiging van de communie. Het kwam allemaal goed.

Er was gekozen voor een traditionele liturgie, waarvan inhoud en vorm aansluiten aan het gebed van de Wereldkerk. Heel de viering door werd er mee beleefd, gebeden en gezongen. Daar was Kerk in beweging.

Aansluitend kwam men samen om contacten te hernieuwen en de eenheid van de gemeenschap te beleven. Na afloop werden de graven op het kerkhof gezegend. De broedende duif op de schouder van Jezus zag het allemaal gebeuren.
Kermismaandag is méér dan een goede traditie, zij verbindt een gelovige gemeenschap.

Omer Calle

Foto's zijn gemaakt door dhr. Jos van Damme