administratieVoor algemene informatie over de parochiekern, het opgeven van misintenties, dopen en vele andere vragen, kunt u terecht bij het parochiekernsecretariaat op de pastorie te Sint Jansteen aan de Hoofdstraat 4a. Het secretariaat is op dinsdag geopend van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Het secretariaat is tevens bereikbaar via telefoonnummer 0114 - 312187 of e-mail.