sacrament doop

Zodra het kind op de wereld is, zegt God: het mag ook deel hebben aan mijn leven;
het mag ook mijn kind zijn. God biedt het zijn levenskracht aan. Bij het doopsel wordt een kind van mensen ook een kind van God. Het antwoord op dit aanbod ligt bij de ouders. Als de ouders zelf gelukkig zijn met hun geloof, zullen ze op dit aanbod ingaan. Als het kind klein is, geven de ouders aan hun kind door wat zij zelf als goed ervaren. De ouders hopen dat hun kind hier later gelukkig mee zal zijn. Het sacrament wordt toegediend in de 5 kerken van de parochie H. Maria Sterre der Zee.

 

Voor het aanmelden van het doopsel neemt u contact op met: Chantal van Iwaarden (assistente pastoraal team), iedere werkdag van 9.00 - 12.00 uur. Te bereiken onder telefoonnummer: 0114–745000, keuzetoets 2.

Nadat u uw kind heeft aangemeld voor de doop ontvangt u hiervoor een schriftelijke bevestiging.
Tevens zijn twee formulieren ingesloten, die u verzocht wordt, retour te sturen aan het parochiesecretariaat met de volledige invulling.

U zult ook informatie krijgen over de betaling van de jaarlijkse parochiebijdrage. Hierover ontvangt u als ouder een brief met toelichting. U kunt de brief hier online vinden. 

Ook wordt u uitgenodigd voor de voorbereidingsavond. De datum van de voorbereidingsavond vindt u in het ontvangen schrijven. Ouders worden geacht bij de voorbereidingsavond aanwezig te zijn.

De voorbereidingsavond bestaat uit twee gedeelten:

  • Het maken van praktische afspraken aan de hand van het gebruikte boekje
  • Inhoudelijk verdieping van het sacrament van het doopse.

De avond wordt verzorgd door de pastor die het doopsel zal toedienen.

Doopdata en -plaatsen


Dooprooster voor de periode van januari t/m december 2018

doopdatumtijdplaats catechesevergaderplaatsvoorganger
28 januari   14.00 uur  
15.00 uur
Hulst
Hulst
16 januari pastorie Hulst Ralf Grossert
18 februari 14.00 uur Kloosterzande 6 februari sacristie Kloosterzande Chantal v.d. Walle
25 februari 14.00 uur
15.00 uur
Hulst
Hulst
6 februari pastorie Hulst Katrien V.d. Wiele
25 maart 14.00 uur
15.00 uur
Hulst
Hulst
13 maart pastorie Hulst Chantal v.d. Walle
22 april 14.00 uur
15.00 uur
Hulst
Hulst
10 april catechese in overleg
afspraak door teamassistente
Wiel Wiertz
13 mei 14.00 uur
15.00 uur
Hulst
Hulst
1 mei pastorie Hulst Katrien van de Wiele
27 mei 14.00 uur Kloosterzande 15 mei sacristie Kloosterzande Ralf Grossert
10-6-2017
extra doopvierimg
14.00 uur
15.00 uur
Hulst
Hulst
30 mei pastorie Hulst Katrien V.d. Wiele
8 juli 14.00 uur
15.00 uur
Hulst
Hulst
26 juni catechese in overleg
afspraak door teamassistente
Wiel Wiertz
2 september 14.00 uur
15.00 uur
Hulst
Hulst
21 augustus catechese in overleg
afspraak door teamassistente
Wiel Wiertz
16 september 14.00 uur Kloosterzande 4 september catechese in overleg
afspraak door teamassistente
Wiel Wiertz
6 oktober 14.00 uur
15.00 uur
Hulst
Hulst
  catechese in overleg
afspraak door teamassistente
Wiel Wiertz
11 november 14.00 uur
15.00 uur
Hulst
Hulst
30 oktober pastorie Hulst Ralf Grossert
25 november 14.00 uur Kloosterzande 13 november sacristie Kloosterzande Katrien V.d. Wiele

Doopschelpvieringen in de parochie:

Cluster Noord en West: zondag 18 maart 2018 te Hengstdijk – voorganger Ralf Grossert
Cluster Oost en Zuid: zondag 18 maart 2018 te Niew-Namen – voorganger Chantal van de Walle
Cluster Midden: zondag 4 maart 2018 te Hulst – voorganger Katrien Van de Wiele

Dopen in de overige kerken/kapellen is mogelijk op aanvraag via de teamassistente.