sacrament doop

Zodra het kind op de wereld is, zegt God: het mag ook deel hebben aan mijn leven;
het mag ook mijn kind zijn. God biedt het zijn levenskracht aan. Bij het doopsel wordt een kind van mensen ook een kind van God. Het antwoord op dit aanbod ligt bij de ouders. Als de ouders zelf gelukkig zijn met hun geloof, zullen ze op dit aanbod ingaan. Als het kind klein is, geven de ouders aan hun kind door wat zij zelf als goed ervaren. De ouders hopen dat hun kind hier later gelukkig mee zal zijn. Het sacrament wordt toegediend in de 5 kerken van de parochie H. Maria Sterre der Zee.

 

Het aanmelden voor het Doopsel wordt geregistreerd door het secretariaat van de parochiekern Hulst Dit is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. Te bereiken onder telefoonnummer: 0114–312130.

Nadat u uw kind heeft aangemeld voor de doop ontvangt u hiervoor een schriftelijke bevestiging.
Tevens zijn twee formulieren ingesloten, die u verzocht wordt, retour te sturen aan het parochiesecretariaat met de volledige invulling.

U zult ook informatie krijgen over de betaling van de jaarlijkse parochiebijdrage. Hierover ontvangt u als ouder een brief met toelichting. U kunt de brief hier online vinden. 

Ook wordt u uitgenodigd voor de voorbereidingsavond. De datum van de voorbereidingsavond vindt u in het ontvangen schrijven. Ouders worden geacht bij de voorbereidingsavond aanwezig te zijn.

De voorbereidingsavond bestaat uit twee gedeelten:

  • Het maken van praktische afspraken aan de hand van het gebruikte boekje
  • Inhoudelijk verdieping van het sacrament van het doopse.

De avond wordt verzorgd door de pastor die het doopsel zal toedienen.

Doopdata en -plaatsen


Dooprooster voor de periode van januari t/m december 2017

doopdatumtijdplaatscatechesevergaderplaatsvoorganger
22 januari 14.00 uur Clinge 9 januari parochiezaal Clinge Chantal v.d. Walle
29 januari 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
17 januari pastorie Hulst Katrien V.d. Wiele
19 februari 14.00 uur Koewacht 7 februari sacristie Koewacht Ralf Grossert
5 maart 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
21 februari pastorie Hulst Wiel Wiertz
19 maart 14.00 uur Kloosterzande 7 maart sacristie Kloosterzande Chantal v.d. Walle
9 april 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
28 maart pastorie Hulst Ralf Grossert
23 april 14.00 uur Clinge 11 april parochiezaal Clinge Katrien V.d. Wiele
7 mei 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
25 april pastorie Hulst Ralf Grossert
21 mei 14.00 uur Koewacht 9 mei sacristie Koewacht Chantal v.d. Walle
28 mei 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
16 mei pastorie Hulst Wiel Wiertz
18 juni 14.00 uur Kloosterzande 6 juni sacristie Kloosterzande Ralf Grossert
9 juli 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
20 juni pastorie Hulst Chantal v.d. Walle
23 juli 14.00 uur Clinge 4 juli parochiezaal Clinge Wiel Wiertz
3 september 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
22 augustus pastorie Hulst Katrien V.d. Wiele
17 september 14.00 uur Kloosterzande 5 september sacristie Kloosterzande Wiel Wiertz
8 oktober 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
26 september pastorie Hulst Chantal v.d. Walle
15 oktober 14.00 uur Koewacht 3 oktober sacristie Koewacht Ralf Grossert
5 november 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
24 oktober pastorie Hulst Wiel Wiertz
26 november 14.00 uur Kloosterzande 14 november sacristie Kloosterzande Katrien V.d. Wiele

 

Doopschelpvieringen in de parochie:

Cluster Noord en West: zondag 12 maart te Lamswaarde – voorganger Ralf Grossert
Cluster Oost en Zuid: zondag 26 maart te Heikant – voorganger Chantal van de Walle
Cluster Midden: zondag 12 maart te Hulst – voorganger Katien Van de Wiele

Indien er een binding door de doopouders kan worden aangegeven bij het verzoek tot dopen in een kapel zal het parochiesecretariaat van Hulst deze vraag via de teamassistente aan het pastoraal team voorleggen.
Het pastoraal team zal dan deze doopaanvraag in behandeling nemen en terugkoppelen.
Gelieve tijdig een doop aan te vragen.