Voorzitter vacant
Secretaris  mw. M. v.d. Boomen
Kasbeheerder  vacant
Lid mw. C. van Tiggelen
Lid (taak: vrijwillligers)  vacant
Eerst aanspreekbare pastor    K. Van de Wiele