Bestuursleden:

Voorzitter Vicaris drs. W.M.F. Wiertz
Vice-voorzitter mw. C. van Tiggelen
Secretaris vacant
Penningmeester dhr. R. Roctus
Lid dhr. Ronnie Haerens


Klankbordgroep:

cluster Noord mw. Marlou Baecke
cluster West dhr. Jo de Cock
cluster Oost mw. Lilian van Esbroeck-Boënne
cluster Midden dhr. Walter Lockefeer
cluster Zuid mw. Lilianne van der Ha-van Vlierberghe

Secretarieel medewerkster Miek Kegels-Vochten