210223 Hongerdoek vastenactie 2021Uit dit vers uit psalm 31, dat de titel van de hongerdoek is, spreekt het vertrouwen dat in geloof alles mogelijk is. Het beeld van de voeten verwijst naar vertrek, beweging en verandering. En het beeld van de ruimte geeft ons adem als de voeten zwak worden. De psalm is 2500 jaar geleden ontstaan, waarschijnlijk tijdens de Babylonische ballingschap. In deze psalm zijn ervaringen van ziekte, eenzaamheid, onderdrukking en vertwijfeling verwerkt, maar altijd hebben de mensen hun toevlucht bij God gezocht en gevonden. Vanuit de beslotenheid van de angst keken ze uit naar de openheid van de ruimte en deden ze kracht op voor een nieuw begin. Zoals ook de getroffenen van de coronacrisis in Chili en wereldwijd hun leven opnieuw opbouwen.

Juist in de vastentijd worden we opgeroepen tot ommekeer, om op te komen voor een waardig leven voor alle mensen.

De hongerdoek kan ook ons raken, zoals Jezus tijdens het Laatste Avondmaal zijn vrienden heeft geraakt. Hij waste hun voeten (Johannes 13,4) als teken dat zij bij Hem hoorden én als oproep om Hem na te volgen om nieuwe wegen naar de mensen te vinden. Sterker dan dit gebaar kan de onaantastbare waarde van ieder mens niet worden uitgedrukt.

Vastenactie en haar Duitse zusterorganisatie Misereor zetten zich in voor een waardig leven voor alle mensen en in het bijzonder voor de armen. We weten dat we de dingen kunnen veranderen, laten we beginnen!