190425 Notre DameBeste mensen, het waren schokkende beelden. Ongeloof in Parijs, maar ook ongeloof wereldwijd. De Notre Dame is door brand grotendeels verwoest. Het is op dit moment nog de vraag of, en zo ja in welke mate de kathedraal herbouwd kan worden of dat ze helemaal nieuw gebouwd moet worden. Ook het interieur leed grote schade. Soms onherstelbaar. Tijdens de vieringen van de Paaswake vond er in de parochies van Zeeuws Vlaanderen een solidariteitscollecte plaats om ook onze stenen bij te dragen aan het herstel van deze iconische kerk. Mocht u, als u daar niet bij aanwezig was, of daarnaast, willen bijdragen, hetgeen goed voorstelbaar is, dan kan dat via het hier volgend rekeningnummer.  

We zullen uiteindelijk alles tezamen overmaken naar het rekeningnummer dat voor de herbouw van de Notre Dame is ingericht:

rekeningnr. NL45 RABO 0103 7351 19 t.n.v. parochie H. Maria Sterre der Zee, onder vermelding van ‘Notre Dame’.