Tintinnabulum

Toen deken Rops in 1936 het initiatief nam tot het uitgeven van een kerkelijk periodiek heeft hij niet kunnen voorzien, dat wij na 77 jaargangen anno 2014 hebben besloten tot een hernieuwde start. Nadat de H. Willibrorduskerk in Hulst in 1935 tot basiliek was verheven en de zichtbare eretekenen daarvan op het altaar stonden en in processie werden meegedragen, leek het hem een goede gedachte om het periodiek te vernoemen naar één van die eretekenen: het klokje ofwel het Tintinnabulum genaamd. Dat was een heel toepasselijke naam, want zoals klokgelui zich galmend verspreid van een toren naar de omgeving, zo laat een kerkelijk weekblad als het Tintinnabulum haar ‘geluid' van kerk naar de parochie en de parochianen doorklinken.

Aanvankelijk werd het Tintin, zoals de meesten van ons zeggen, uitgegeven voor de parochies Hulst, Sint-Jansteen en Clinge, later gevolgd door Heikant. Vervolgens kwamen alle overige parochies van de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen, van Ossenisse tot Nieuw-Namen en van Koewacht tot Graauw daar bij. We hadden al een regioblad toen alle parochies nog volledig zelfstandig functioneerden, ver voor het moment waarop de fusieparochie H. Maria Sterre der Zee werd gevormd.

Aan het hele zet- en drukproces is natuurlijk door de jaren heen veel veranderd. Vroeger werd de Tintin gezet met een loodzetmachine en met handletters voor de advertenties e.d., omdat grotere lettertypes niet op de loodzetmachines zaten. Het formaat was oorspronkelijk een heel stuk kleiner dan het huidige formaat. Later, toen Paul begon bij van Remortel, was het formaat juist weer iets groter: 50x65 cm, terwijl het later 43x61 cm groot werd. Er zijn jaren geweest dat er naast de normale edities ook extra nummers waren, b.v. Pasen, Kerstmis, bijzondere gebeurtenissen zoals komen en gaan van pastores. Die extra nummers waren een stuk kleiner van formaat en werden alleen in de parochie van de H. Willibrordus te Hulst uitgegeven.

klik op de afbeelding voor een vergroting klik op de afbeelding voor een vergroting


De tekst (m.n. misintenties) voor in het Tintin werd heel lang aangeleverd door de pastoors van de parochies. Zij gingen die meestal zelf in de drukkerij afgeven. Later werd dat overgenomen door vrijwilligers en werd het persoonlijk contact natuurlijk minder, omdat de teksten tegenwoordig worden. Het behoorde heel lang tot de taak van een pastoor om een soort dagboek van de parochie bij te houden. Met de hand werden deze Memoriale geschreven en belangrijke gebeurtenissen uit de parochie werden daarin vermeld. Die Memoriales zijn dus een hele belangrijke bron als het gaat om de geschiedenis van de parochie. Heel wat informatie in die Memoriales kwam vaak uit het Tintinnabulum. Het was toen ook al ‘knippen en plakken’, maar dan wel letterlijk: stukjes uit het Tintin werden uitgeknipt en geplakt in het Memoriale.

Het Tintin werd gedrukt door drukkerij Jo van Remortel. Jo emigreerde echter naar Canada en Peet van Remortel nam de drukkerij aan het Cornelis de Vosplein over. Later verhuisde de drukkerij via de Walmolenstraat (1951) naar de Frans van Waesberghestraat (1970). Op 1 januari 1986 nam Paul Schelfhout de drukkerij over en het bedrijf verhuisde op 1 januari 1991 naar de Kleine Bagijnestraat. Paul werkte al sinds 1969 bij Van Remortel en hij heeft het Tintin dit jaar 45 jaar lang gedrukt!

Paul Schelfhout, de laatste drukker van het Tintin, heeft begin 2014 aangegeven, dat hij na 45 jaar wilde stoppen met het regioblad, omdat het in de huidige vorm bijna onmogelijk voor hem was om het drukproces kostendekkend te laten zijn. We stellen het op prijs dat Paul dit tijdig heeft aangegeven en zijn hem dankbaar voor de manier waarop hij tot nu toe vorm en inhoud is blijven geven aan het Tintin. Een werkgroepje heeft samen met hem gezocht naar mogelijkheden het Tintinnabulum voor onze streek te behouden en naar een manier om dit unieke stukje Oost Zeeuws-Vlaams DNA weer toekomstbestendig te maken. We zijn in gesprek gegaan met de heer Rob Vermoet, uitgever van het weekblad Streekbeeld en tevens van de KerkKoerier. Vanaf 1 november 2014 is de 78-ste jaargang van het Tintinnabulum onderdeel gaan uitmaken van Streekbeeld. Het wordt gedrukt in 14.000-voud en gratis huis-aan-huis bezorgd in de hele parochie bij alle huishoudens, die op de brievenbus een sticker hebben die aangeeft dat advertentiebladen welkom zijn. Vanaf deze datum vindt men het vertrouwde Tintin terug ingevouwen in Streekbeeld.

Hoewel het Tintin vandaag de dag een bescheidener plaats in het kerkelijk leven inneemt, hoort het wel heel nadrukkelijk bij onze regio. In 2016 zal het Tintin 80 jaar bestaan! Het behoort daarom tot het erfgoed van onze parochie. Er verdwijnt al zoveel op kerkelijk gebied en daarvan zijn een aantal zaken onvermijdelijk. Maar wat niet mag verdwijnen en wat zelfs alleen maar belangrijker zal worden is de communicatie tussen mensen die nog betrokken willen zijn bij de kerk. We zijn wat dat betreft heel blij met de KerkKoerier, met het Tintinnabulum én met onze website. Alle drie deze media hebben hun voor- en nadelen. Vanwege de frequentie van uitgifte is actualiteit niet het sterkste punt van de KerkKoerier en vanwege het feit dat mensen geabonneerd moeten zijn is het geringe bereik de zwakte van het Tintin. De website geeft een algeheel overzicht van activiteiten en is vooral geschikt om snel iets op te zoeken.

Het parochiebestuur wil dat het Tintin naast de misintenties, actueel nieuws brengt uit de parochie en haar kernen en aandacht schenkt aan het werk van de pastores en vrijwilligers. De berichtgeving wordt aangevuld met verdiepende teksten die passen bij de liturgische kalender. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden worden om tegen vergoeding familieberichten te plaatsen.

Vrijwilligers uit alle kernen zorgen voor het aanleveren van de wekelijkse kerkberichten. Er zijn concrete werkafspraken met alle betrokkenen gemaakt om het Tintinnabulum ‘nieuwe stijl' te kunnen presenteren. We zijn nog op zoek naar mensen die een coördinerende rol in het geheel willen spelen. Het gaat om enkele tussenpersonen die bij toerbeurt de wekelijks ingeleverde (digitale) kopij verwerken en het geheel vervolgens aanleveren bij Streekbeeld. Misschien iets voor u? Laat het ons weten!

Werkgroep doorstart Tintinnabulum
Jaap Klok, Kees van Geloof, Veronique Verdurmen

regio website webmakersDe makers van de website van onze parochie zijn enthousiaste vrijwilligers, die op deze wijze een bijdragen willen leveren aan de vitaliteit van de r.-k. parochiegemeenschap in Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Door de vele verbanden en activiteiten in onze parochie zichtbaar te maken hopen zij via het medium Internet mensen dichter bij elkaar te brengen, zodat samenwerking kan ontstaan of geïntensiveerd worden. Zij spreken de hoop uit dat velen gehoor zullen geven aan de wens van het parochiebestuur om de website een draaischijf voor communicatie te laten zijn.

De webmakers:

Monique Klok-Ranke
met als taken:

 • Verzamelen van informatie
 • Redactie
 • Onderhouden van de website

David Van Schoorisse
met als taken:

 • De opzet van de website
 • Techniek

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Neem dan contact op met Monique Klok-Ranke.

Sinds 2003 wordt er ieder jaar een activiteit voor alle misdienaars en acolieten uit onze parochie georganiseerd. Het ene jaar is dat een fietspuzzeltocht, het andere jaar een reisje.

De verschillende activiteiten van de afgelopen jaren:

 • Op 5 september 2011 werd er
misdienaars fietsen2011.gif gefietst.

Bekijk de foto's van deze middag

 • op 10 juli 2010 zijn we naar het
misdienaars logoArcheon2  geweest.

Verslag van de dag in het Archeon

misdienaars logoArcheon2

Het was een erg leuke dag, zoiets had ik nog nooit gezien. Kano-varen vond ik het leukste. Rieten huisjes, de bakker, kleermaker en alle mensen leken wel toneelspelers. Als je tekeningen op je armen of gezicht kreeg hoorde je bij de oele-oele stam. Bij boogschieten moet je sterk zijn. Er is veel kracht voor nodig. Zwaardvechten werd gedaan met nep, houten zwaarden. In de arena is het net echt, maar wel dus met nepzwaarden. De vechters zagen er net echt uit, maar deden soms overdreven (zoals schreeuwen). Ik ben benieuwd waarheen de volgende reis gaat..............

Groetjes,
Beau

misdienaars fototoestel02Foto's van de dag in Archeon

 • op 12 juli 2009  werd er een
spelenmiddag georganiseerd.

 

Bekijk de foto's van die middag

 

 • op 21 juni 2008 zijn we naar het
misdienaars museon geweest

Foto's van de dag naar het Museon

 

 • Op 2 september 2007 werd er een
fietspuzzeltocht georganiseerd.

 

Alle misdienaars en acolieten hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen


misdienaars fietsen2003Alle misdienaars en acolieten van de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen worden uitgenodigd om op

misdienaars fietsen00zondag 2 september a.s.
om 13.00 uur
mét fiets op het Reynaertcollege
in de Zoutestraat
in Hulst

te komen. Daar vinden jullie een indeling in groepen voor een fietstocht. Deze middag, die we afsluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd, duurt tot ± 18.00 uur.

Vergeet niet regenkleding mee te nemen, mocht het onverhoopt geen zonovergoten dag zijn.

Willen jullie je zo snel mogelijk opgeven bij de contactpersoon van jouw parochie?

Tot ziens op 2 september!

Bekijk de foto's van deze middag


≈  op 24 september 2006 zijn we naar
misdienaars technopolis
geweest

 

Verslag van de misdienaarreis naar Technopolis

misdienaars technopolis

In 2006 zijn we met z'n allen op stap gegaan voor onze 2-jaarlijks reisje.

We hadden als datum zondag 24 september gekozen en als bestemming

 

misdienaars bus 1

We verzamelden ons die dag om 9.50 uur voor vertrek bij "Den Dullaert", Sportlaan in Hulst. Nadat de misdienaars zich gemeld hadden bij jullie coördinator, mochten ze de bus in.

Om ongeveer 11.00 uur werden we ontvangen in Technopolis met informatie over demonstraties en shows. Hierna mochten middelbare scholieren zelf rondgaan; basisschoolkinderen gingen op verkenning met de eigen coördinator.misdienaars patat fris.php

 Om 12.50 uur verzamelden we ons bij de picknickplaats, waar we in twee groepen gingen lunchen. Er werd gezorgd voor een frietje en 1 keer drinken. De picknickplaats werd voor ons gereserveerd, dus iedereen moest op tijd op die plaats zijn.

 's Middags trokken we verder door Technopolis.

We waren om ongeveer 17.00 uur terug bij 'Den Dullaert' en konden terugzien op een geslaagde dag.

Foto's van het bezoek aan Technopolis

 • op 4 september 2005 was er fietspuzzeltocht
  langs Lamswaarde, Paal en Graauw

Foto's van de fietstocht


  

misdienaars fietsen2005

 

Verslag van die fietsmiddag

Op 4 september 2005 hebben de misdienaars en acolieten uit onze parochie meegedaan aan de tweejaarlijkse fietspuzzeltocht

Helaas konden de misdienaars uit Kloosterzande niet aanwezig zijn.
Alle aanwezigen werden in 8 groepen onderverdeeld en beurtelings vertrokken de groepen vanaf het Reynaertcollege. De fietstocht werd afgesloten met de prijsuitreiking en een gezamenlijke broodmaaltijd.

In het foto-archief zijn foto's van die dag te zien. Hieronder volgen verslagen vanuit verschillende groepen.

misdienaars ijsjeVerslag vanuit groep 2
Hoi allemaal
Wij zaten in groep 2 van de 8 groepen.
Op het voetbalveld van Lamswaarde kregen we een ijsje met 2 bolletjes.
We zijn naar de Paal gereden en daar hebben we wat te drinken gekregen.
De vragen waren best moeilijk.
misdienaars duimWe waren eerste samen met groep 3.
En toen gingen we loten en we waren tweede geëindigd.
We hebben daarna ook nog een broodje gekregen.
Het was heel leuk!

Groetjes, Froukje Hiel en Veerle Bun, Hulst

misdienaars fietsVerslag vanuit groep 2
Hoi ik ben Elyne.
Ik zat samen in de groep bij: Froukje, Femke, Veerle, Eva en Jochem. Er zaten nog drie andere meisjes bij maar die kende ik niet. We moesten ons eerst verzamelen op het Reynaertcollege. Daar hingen vellen aan de muur waar de groepjes op stonden voor te fietsen. We moesten 5 minuten wachten voor dat we mochten.
Anders zouden we de 1 e groep inhalen want wij fietsten nog al snel.
Toen we weg reden kregen we allemaal een appel. Toen reden we langs De Brug (de school) en door de Willem de Zwijgerlaan. Daar kwam onze eerste opdracht. Wat deed Willem? Nou dat was niet zo moeilijk, zwijgen natuurlijk! Toen reden we door het bos langs de televisiemast. En toen onze tweede vraag. Welke school is dit?
De Gildestraat van het Reynaertcollege. En toen kregen we nog heel veel vragen.
We zijn ook over Lamswaarde gefietst en daar kregen we een ijsje. Alleen toen we ons ijsje net hadden belde er iemand dat we twee bollen mochten. Dus heeft onze groep twee ijsjes gehad!!
En op de terugrit hebben we ook nog wat gedronken.
Toen waren we weer op het Reynaertcollege. Daar aangekomen gaven we onze opdrachten aan mevrouw Klok en die heeft de antwoorden nagekeken. En wat gebeurde er toen? Nou wij hadden de eerste prijs gewonnen.
Met een andere groep. Jochem en een meisje van die andere groep gingen toen een getal onder de 10 raden.
En toen verloren wij.
Dus hadden we wel gewonnen maar we mochten wel als tweede een prijsje gaan uitzoeken! En daarna hebben we knakworstjes gegeten. En die waren echt heel erg lekker!
Nou dat was het!

misdienaars zonVerslag vanuit groep 8
Het was natuurlijk een prachtige dag om zo'n fietstocht te houden, want we weten inmiddels dat het ook anders kan, kijk maar naar de afgelopen 2 jaar. De regen had toen duidelijk de overhand.
Net zoals 2 jaar geleden werden de groepjes naar leeftijd ingedeeld. Ik vind dit een goed idee, op deze manier zit je met jongens en meisjes van dezelfde leeftijd in een groep. En dit is voor groot en klein veel leuker.

Natuurlijk heeft de organisatie weer haar uiterste best gedaan. Een goed en mooi uitgestippelde route, met opdrachten en vragen. En voor iedereen onderweg een appel, een ijsje, een frisdrank.
Toen we weer op het Reynaertcollege aankwamen werd de uitslag bekend gemaakt wie 1 enz was en er was voor ieder een prijsje. Daarna waren er voor iedereen volop broodjes en fris.
misdienaars broodIk denk dat iedereen het wel met mij eens is dat dit een zeer gezellige middag is geweest. Bij deze wil ik iedereen bedanken die deze leuke middag mogenlijk hebben gemaakt.

Jessica van Esbroeck. Clinge

 •  op 11 juli 2004 hebben een bezoek gebracht aande dierentuin in Antwerpen

Verslag van het bezoek aan de dierentuin

misdienaars dierentuin antwerpen11 Juli 2004 zijn de misdienaars en acolieten uit onze regio voor de tweejaarlijkse reis geweest naar de dierentuin in Antwerpen.

Na aankomst in de dierentuin zijn we in 5 groepen onder leiding van gidsen rondgeleid aan de hand van verschillende onderwerpen:

misdienaars maaltijd

groep 1:
groep 2:
groep 3:
groep 4:
groep 5
dieren uit Afrika
jonge dieren
reptielen
vieze beesten
dierengedrag

Na een gezamenlijke maaltijd werd de dierentuin verder verkend.

In het foto-archief zijn foto's van die dag te zien. Hieronder volgen verslagen vanuit de 5 verschillende groepen.

misdienaars aap 2

Verslag vanuit groep 1

misdienaars aap 1Wij zaten bij de Afrikaanse dieren.
We gingen naar de apen er zaten veelmeer apen als je dacht, zoals Bleekgezichtchimpansee, dwergzijdeaapje, Bonobo (zie foto) maar ook slakken,nijlpaarden en nog veel meer was er te zien.
Het leuke moment was dat een aap een staart had van 1 meter waarmee hij een touw pakte. En ook een had een rode kont.
In de middag aten we friet.
Daarna gingen we naar een les over reptielen. We mochten aan van alles voelen bijvoorbeeld een slangenhuid ,schild van een schildpad ,een opgezette hagedis, een krokodillenhuid en we mochten kijken naar een krokodillen ei op sterkwater en we mochten schildpadjes aaien.
Daarna gingen we naar een show van zeehonden. Kees was een beetje vervelend want hij wou niet luisteren naar Aniek de temmer. Dus sloot ze hem alleen op in zijn kooi.
Toen de show klaar was hebben een aantal kinderen van onze groep wat gekocht. Anne had een egeltje gekocht en Astrid ook. Charlot had een potje Pringels gekocht en ik had een leeuwtje gekocht.

Elyne Clyncke en Jochem Compiet

Verslag vanuit groep 2

We vertrokken om 9 uur met de bus naar Antwerpen. Voor je het wist, waren we er al. Toen we in de Zoo waren moesten we even wachten. We moesten onze tassen eerst inleveren maar dat wisten we niet. We mochten toch onze tassen houden en toen was de gids er. De categorie van ons groep was: Jonge dieren. Ik vond dat wel interessant en ik heb er veel van geleerd. Vooral bij de aapjes wist de gids veel te vertellen. Ook zijn we geweest naar de kangoeroe's, giraffen en de olifanten. We zijn ook nog geweest naar een ‘Egyptische tempel'. Daar is het enorme skelet van een olifant. Voor de lunch, ging de gids weg.
Het begon te regenen en we verscholen ons bij het restaurant. Om 13:00 gingen we friet eten.
Daarna gingen we zonder de gids verder. We zagen ook pinguïns en slangen. Ook zijn we naar de Zeeleeuwenshow geweest. Het viel wel een beetje tegen, want het duurde niet zo lang en er waren weinig trucjes. Soms konden ze een trucje niet. Er was ook een hoepel, maar ze gingen daar niet door springen. Toch vloog de tijd om en gingen we naar de souvenirshop. Toen gingen we weer met de bus naar Hulst. Het was een super leuke dag.

Jan van Roozendaal

Verslag vanuit groep 3

We zijn met het misdienarenuitstapje naar dierentuin de ZOO in Antwerpen geweest. We mochten er echte slangenhuiden en een levende schildpad vasthouden en er werd veel uitgelegd over reptielen, omdat ons groepje het onderwerp reptielen en amfibieën had. We zijn ook nog dooe het park wezen wandelen, waar we veel verschillende dieren hebben gezien en naar de zeeleeuwenshow en het planetarium geweest. Ik vond het een leuke en gezellige dag.

Groetjes Petra van Kessel

Verslag vanuit groep 4

Julian zal vertellen over de ochtend en dan zal Stefan over de middag vertellen.

misdienaars flamingoDe ochtend:
Zondag, 11 juli was het uitstapje van de misdienaars. Deze keer gingen we naar de dierentuin in Antwerpen. Om kwart over negen reden de bussen weg van de parkeerplaats bij Den Dullaert in Hulst. Tijdens de rit hebben we zitten kaarten. Toen we in Antwerpen aankwamen, werd er gezegd in welke groep je kwam te zitten. Wij zaten bij elkaar in de groep met nog 4 of 5 anderen. Daarna zijn we naar de ingang van de dierentuin gelopen. Daar hebben we even staan wachten, maar na ongeveer 5 minuten mochten we naar binnen. Toen we in de dierentuin waren, moesten we weer even wachten op een gids. Tijdens het wachten hebben we naar flamingo's staan kijken. Toen de gids er was, vertelde hij van alles over de dierentuin. Hij vertelde dat de dierentuin dit jaar 162 jaar bestond, en dat de dierentuin eigenlijk best klein was voor een dierentuin. Daarna zijn we naar een gebouw gelopen. Daarover vertelde de gids dat het er al stond vanaf de bouw van de dierentuin. In het gebouw zijn we helemaal naar boven gelopen, naar het klaslokaal van de vieze beesten. We moesten onze jassen aan een kapstok hangen en de tassen op een hoop leggen. We mochten even in de glazen bakken kijken die tegen de muren stonden van het lokaal. Daar zaten dus vieze beesten in, o.a. een vogelspin, reuzenkakkerlakken, reuzenslakken, een slang en nog veel meer vieze beesten. Toen moesten we op krukken gaan zitten en begon de gids uitleg te geven over vieze beesten en mochten we ook vieze beesten opnoemen. De gids pakte ook nog een van die reuzenkakkerlakken uit een terrarium en vertelde er ook over. Er waren ook twee kakkerlakken ontsnapt, die zaten in een hoek van het lokaal. Hij pakte ook nog de slang uit een terrarium. Hij legde uit hoe we de slang moesten aaien, met de richting van de schubben mee. Toen iedereen uitgekeken was zijn we naar buiten gegaan en de dierentuin in gegaan. Helaas begon het toen te regenen. Nadat de gids was weggegaan zijn we zelf nog even gaan kijken en zijn we gezamenlijk gaan eten. We kregen een bak friet en een beker drinken.

Julian Clyncke

misdienaars zeesterDe middag:
Nadat we gegeten hadden zijn we alleen door de dierentuin gelopen. We zijn toen gaan kijken naar de nachtdieren, maar na veel zoeken ontdekten we dat die ruimte verbouwd werd. Toen we dit ontdekten zijn we naar de zeehonden gegaan. Daarna gingen we naar vriesland, daar hebben we gezellig naar de zeeotters en de pinguïns gekeken. Toen we uit vriesland liepen kwamen we onze groep tegen die ons vertelde dan we nog niet alleen mochten lopen, want ze waren ons kwijt.
Toen zijn we met onze groep naar de insecten en reptielen gaan kijken. Toen we daar alles hadden gezien mochten we ineens wel alleen lopen, als we maar om vier uur bij de uitgang waren. Het was toen half drie, we konden dus nog anderhalf uur door de dierentuin lopen. We zijn eerst naar de vissen gaan kijken waar we mooie foto's hebben gemaakt en het boeiende onderwaterleven hebben bestudeerd. Hierna zijn we naar de apen gaan kijken. Daarna zijn we naar de tropische tuin gaan kijken waar hele leuke karpers waren die je kon aaien. Toen was het inmiddels al vier uur en moesten we naar de uitgang waar we nog even in een souvenirs kraampje hebben gekeken.

Stefan Lampaert

Verslag vanuit groep 5

We vertrokken om 9.00 met de bus naar Antwerpen. Dat ging wel snel voordat je het wist zat je in Antwerpen in de Zoo. We moesten daar toen een aantal minuten wachten totdat de gidsen kwamen. Intussen gingen we naar de Flamingo's kijken.
Toen de gidsen er waren werden we in groepen verdeeld en elke groep ging zijn eigen weg. Wij gingen met onze groep met de gids apen bekijken. Dat was wel interessant. De gids wist er veel over te vertellen. Soms stond je erg lang bij een aapje omdat hij er veel over wist en omdat we veel vragen hadden. Toen het voor de lunch begon te regenen was de Gids verdwenen en stonden we met heel de groep onder de kiosk totdat het 13.00 was en toen gingen wel met ze allen lunchen.
Het lunchen was heel gezellig. We zaten met heel de groep met 2 tafels aan elkaar. De Acolieten in onze groep kwamen allemaal uit andere dorpen, dat was wel leuk. Ik was wel de enige van Hulst.
Daarna gingen wel met de groep zonder gids naar de andere dieren in de Zoo bekijken. Ook zijn we naar de Zeeleeuwenshow gegaan. Dat viel wel een beetje tegen. Ik had eigenlijk verwacht dat ze meer konden. Ze sprongen nog niet eens door een hoepel! Verder verzamelden we ons allen bij de souvenirwinkel aan het einde van de trip. Daarna gingen we met ze allen weer naar huis.Het was alleen zonde dat er af en toe een buitje was.
Het was wel een leuke dag.

Marie-Laure van Roozendaal

Foto's van de dag in de dierentuin in Antwerpen

  • in 2003 hebben de misdienaars:
misdienaars fietsen2003

Tintinnabulum

Enkele belangrijk gegevens:

 • Het parochieblad Tintinnabulum is er voor alle parochianen ter bevordering van de communicatie in de dertien parochiekernen en binnen Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen en komt iedere week uit.
 • Het Tintin kwam aanvankelijk uit als zelfstandig parochieblad met abonnees, maar sinds 1 november 2014 tot november 2016 onderdeel van Streekbeeld. Het werd toen gratis huis-aan-huis bezorgd bij alle adressen van de parochie H. Maria Sterre der Zee. Nu kan men zich op een electronisch exemplaar van dit blad abonneren, indien men zich opgeeft via het e-mailadres:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Verder zijn alle nummers vanaf 2 november 2014 van Tintinnabulum terug te vinden in het archief van Tintinnabulum. Papieren exemplaren liggen iedere week in de kerken van de parochie klaar.
 • De eerste officiële uitgave was in 1936.
 • Redactieadres: Redactie Tintinnabulum, Steenstraat 9, 4561 AR Hulst, (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Contactpersonen: Monique Klok.

Waarom een regioweekblad?

Een vitale geloofsgemeenschap staat niet op zichzelf, maar midden in de samenleving. Een gezamenlijk en actueel blad bevordert communicatie. Dat is van belang voor de pastores, het parochiebestuur, de vrijwilligers en alle parochianen. Door elkaars nieuws onder ogen te krijgen wordt het gevoel van saamhorigheid versterkt, waardoor het geloof een betere basis krijgt. Ons geloof is in eerste instantie iets van ons zelf, maar het staat niet op zich. Het samen gemeenschap zijn vormt voor ons een wezenlijke opdracht. Meer achtergrondinformatie over de geschiedenis van het Tintinnabulum vindt u hier.

Online lezen

U kunt het parochieblad Tintinnabulum lezen in het online archief.

Werkwijze

 • De contactpersonen van iedere parochiekern sturen wekelijks de parochiekernberichten (misintenties, collectes, agenda items en nieuws) naar de centrale digitale postbus. Omdat het blad voor elke parochiekern is, vinden we dat het nieuws van dichtbij de voorkeur heeft. Verder komt er kopij ook van de pastores en vanuit het parochiebestuur.
 • Vanwege efficiëntie ontvangen wij de kopij liefst via ons e-mailadres. De kopij moet op maandag worden ingeleverd en geldt voor de komende week (voorbeeld: kopij voor de periode zaterdag 19 september t/m vrijdag 25 september moet op maandag 14 september worden ingeleverd. Artikelen moeten op maandag uiterlijk om 12.00 uur worden ingeleverd. De redactie is in handen van een groepje vrijwilligers die bij toerbeurt de kopij verzamelen, rubriceren en doorsturen naar de groep vrijwilligers, die voor de opmaak zorgen.
 • De redactie heeft het recht te corrigeren en/of in te korten. Ze is niet aansprakelijk voor de inhoud van de ingezonden kopij ende werkgroep verzorgd ook de opmaak.
 • Het Tintin wordt gratis toegestuurd via een e-mailbericht indien u zich heeft opgegeven via e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Verder is de papieren uitgave van Tintin iedere week te vinden in de kerken. Na iedere week wordt een digitaal exemplaar op onze website gepubliceerd, zie het archief Tintinnabulum.

De leden van de redactie:

kerkkoerier


Enkele belangrijk gegevens:

 • Het parochieblad Kerkkoerier is er voor alle inwoners ter bevordering van de communicatie in de dertien parochiekernen en komt vier keer per jaar uit.
 • Het gezamenlijk blad is het initiatief van de parochie van de H. Maria Sterre der Zee.
 • De eerste officiële uitgave was december 2002, met een oplage van 13.500
 • Redactieadres: Redactie Kerkkoerier, Steenstraat 22, 4561 AS Hulst (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Contactpersoon: Veronique Verdurmen-Serrarens 0114-319331

Online lezen

U kunt de eerder verschenen Kerkkoeriers terugvinden in het online archief.

Waarom een regioblad?

Een vitale geloofsgemeenschap staat niet op zichzelf, maar midden in de samenleving. Een gezamenlijk blad bevordert communicatie. Van belang dus voor pastores, parochiebestuur, vrijwilligers en alle parochianen.
Door samenwerking wil dit blad een middel zijn, om het geloof een betere basis te geven. Dat we van elkaar weten wat in ons leeft en ons bezig houdt.
Ons geloof is in eerste instantie misschien iets van ons zelf, maar staat niet op zich. Er is een wezenlijke opdracht in de gemeenschap, dicht bij en veraf.

Werkwijze

 • De redactie maakt de contactpersoon van iedere parochiekern attent op de kopijdatum en reikt tips voor artikelen aan. Omdat het niet ons blad is, maar het blad van elke parochiekern, vinden we inbreng van parochianen van groot belang. Veel kopij komt dan ook vanuit de parochiekernen, pastores en het parochiebestuur.
 • Vanwege de snelheid in het verwerkingsproces ontvangen wij bij voorkeur de kopij via ons e-mailadres. Wanneer u niet over e-mail beschikt kunt u een diskette met het betreffende bestand aanleveren op het redactieadres. En als u ook daarover niet beschikt of u krijgt van derden kopij op papier aangereikt, dan zien we ook dat natuurlijk graag tegemoet. Een persoon ordent de kopij waarna de redactie bij elkaar komt en bespreekt wat geplaatst wordt, waar en op welke manier.
 • De redactie heeft het recht te corrigeren en/of in te korten. Ze is niet aansprakelijk voor de inhoud van de ingezonden kopij. We zoeken naar een passende lay-out en opstelling. Vervolgens gaat onze drukker aan de slag. Alle redactieleden krijgen de eerste proefdruk ter inzage. Wijzigingen en eventuele verbeteringen worden door de drukker aangepast.
 • De kranten worden op de vastgestelde dag bij de verdeeladressen bezorgd. De bezorgers dragen er zorg voor dat uiterlijk binnen een week de krant bij u in de bus ligt.

U ziet dat het maken van een krant de nodige werkzaamheden met zich meebrengt. We hebben intussen een hecht team gevormd. Ieder heeft zo zijn taak en we zijn samen verantwoordelijk voor het geheel. We werken met plezier aan elke nieuwe uitgave.


Het tijdschema voor het parochieblad de Kerkkoerier 2017:

  Pasen  Zomer  Kerst
Kopij inleveren uiterlijk  27 februari 2017 5 juni 2017 6 november 2017
Levering bladen  31 maart  7 juli  8 december
Bezorgen tussen   3-8 april   10-16 juli    11-17 december  


Redactie