Tintinnabulum

Toen deken Rops in 1936 het initiatief nam tot het uitgeven van een kerkelijk periodiek heeft hij niet kunnen voorzien, dat wij na 77 jaargangen anno 2014 hebben besloten tot een hernieuwde start. Nadat de H. Willibrorduskerk in Hulst in 1935 tot basiliek was verheven en de zichtbare eretekenen daarvan op het altaar stonden en in processie werden meegedragen, leek het hem een goede gedachte om het periodiek te vernoemen naar één van die eretekenen: het klokje ofwel het Tintinnabulum genaamd. Dat was een heel toepasselijke naam, want zoals klokgelui zich galmend verspreid van een toren naar de omgeving, zo laat een kerkelijk weekblad als het Tintinnabulum haar ‘geluid' van kerk naar de parochie en de parochianen doorklinken.

Aanvankelijk werd het Tintin, zoals de meesten van ons zeggen, uitgegeven voor de parochies Hulst, Sint-Jansteen en Clinge, later gevolgd door Heikant. Vervolgens kwamen alle overige parochies van de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen, van Ossenisse tot Nieuw-Namen en van Koewacht tot Graauw daar bij. We hadden al een regioblad toen alle parochies nog volledig zelfstandig functioneerden, ver voor het moment waarop de fusieparochie H. Maria Sterre der Zee werd gevormd.

Aan het hele zet- en drukproces is natuurlijk door de jaren heen veel veranderd. Vroeger werd de Tintin gezet met een loodzetmachine en met handletters voor de advertenties e.d., omdat grotere lettertypes niet op de loodzetmachines zaten. Het formaat was oorspronkelijk een heel stuk kleiner dan het huidige formaat. Later, toen Paul begon bij van Remortel, was het formaat juist weer iets groter: 50x65 cm, terwijl het later 43x61 cm groot werd. Er zijn jaren geweest dat er naast de normale edities ook extra nummers waren, b.v. Pasen, Kerstmis, bijzondere gebeurtenissen zoals komen en gaan van pastores. Die extra nummers waren een stuk kleiner van formaat en werden alleen in de parochie van de H. Willibrordus te Hulst uitgegeven.

klik op de afbeelding voor een vergroting klik op de afbeelding voor een vergroting


De tekst (m.n. misintenties) voor in het Tintin werd heel lang aangeleverd door de pastoors van de parochies. Zij gingen die meestal zelf in de drukkerij afgeven. Later werd dat overgenomen door vrijwilligers en werd het persoonlijk contact natuurlijk minder, omdat de teksten tegenwoordig worden. Het behoorde heel lang tot de taak van een pastoor om een soort dagboek van de parochie bij te houden. Met de hand werden deze Memoriale geschreven en belangrijke gebeurtenissen uit de parochie werden daarin vermeld. Die Memoriales zijn dus een hele belangrijke bron als het gaat om de geschiedenis van de parochie. Heel wat informatie in die Memoriales kwam vaak uit het Tintinnabulum. Het was toen ook al ‘knippen en plakken’, maar dan wel letterlijk: stukjes uit het Tintin werden uitgeknipt en geplakt in het Memoriale.

Het Tintin werd gedrukt door drukkerij Jo van Remortel. Jo emigreerde echter naar Canada en Peet van Remortel nam de drukkerij aan het Cornelis de Vosplein over. Later verhuisde de drukkerij via de Walmolenstraat (1951) naar de Frans van Waesberghestraat (1970). Op 1 januari 1986 nam Paul Schelfhout de drukkerij over en het bedrijf verhuisde op 1 januari 1991 naar de Kleine Bagijnestraat. Paul werkte al sinds 1969 bij Van Remortel en hij heeft het Tintin dit jaar 45 jaar lang gedrukt!

Paul Schelfhout, de laatste drukker van het Tintin, heeft begin 2014 aangegeven, dat hij na 45 jaar wilde stoppen met het regioblad, omdat het in de huidige vorm bijna onmogelijk voor hem was om het drukproces kostendekkend te laten zijn. We stellen het op prijs dat Paul dit tijdig heeft aangegeven en zijn hem dankbaar voor de manier waarop hij tot nu toe vorm en inhoud is blijven geven aan het Tintin. Een werkgroepje heeft samen met hem gezocht naar mogelijkheden het Tintinnabulum voor onze streek te behouden en naar een manier om dit unieke stukje Oost Zeeuws-Vlaams DNA weer toekomstbestendig te maken. We zijn in gesprek gegaan met de heer Rob Vermoet, uitgever van het weekblad Streekbeeld en tevens van de KerkKoerier. Vanaf 1 november 2014 is de 78-ste jaargang van het Tintinnabulum onderdeel gaan uitmaken van Streekbeeld. Het wordt gedrukt in 14.000-voud en gratis huis-aan-huis bezorgd in de hele parochie bij alle huishoudens, die op de brievenbus een sticker hebben die aangeeft dat advertentiebladen welkom zijn. Vanaf deze datum vindt men het vertrouwde Tintin terug ingevouwen in Streekbeeld.

Hoewel het Tintin vandaag de dag een bescheidener plaats in het kerkelijk leven inneemt, hoort het wel heel nadrukkelijk bij onze regio. In 2016 zal het Tintin 80 jaar bestaan! Het behoort daarom tot het erfgoed van onze parochie. Er verdwijnt al zoveel op kerkelijk gebied en daarvan zijn een aantal zaken onvermijdelijk. Maar wat niet mag verdwijnen en wat zelfs alleen maar belangrijker zal worden is de communicatie tussen mensen die nog betrokken willen zijn bij de kerk. We zijn wat dat betreft heel blij met de KerkKoerier, met het Tintinnabulum én met onze website. Alle drie deze media hebben hun voor- en nadelen. Vanwege de frequentie van uitgifte is actualiteit niet het sterkste punt van de KerkKoerier en vanwege het feit dat mensen geabonneerd moeten zijn is het geringe bereik de zwakte van het Tintin. De website geeft een algeheel overzicht van activiteiten en is vooral geschikt om snel iets op te zoeken.

Het parochiebestuur wil dat het Tintin naast de misintenties, actueel nieuws brengt uit de parochie en haar kernen en aandacht schenkt aan het werk van de pastores en vrijwilligers. De berichtgeving wordt aangevuld met verdiepende teksten die passen bij de liturgische kalender. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden worden om tegen vergoeding familieberichten te plaatsen.

Vrijwilligers uit alle kernen zorgen voor het aanleveren van de wekelijkse kerkberichten. Er zijn concrete werkafspraken met alle betrokkenen gemaakt om het Tintinnabulum ‘nieuwe stijl' te kunnen presenteren. We zijn nog op zoek naar mensen die een coördinerende rol in het geheel willen spelen. Het gaat om enkele tussenpersonen die bij toerbeurt de wekelijks ingeleverde (digitale) kopij verwerken en het geheel vervolgens aanleveren bij Streekbeeld. Misschien iets voor u? Laat het ons weten!

Werkgroep doorstart Tintinnabulum
Jaap Klok, Kees van Geloof, Veronique Verdurmen

regio website webmakersDe makers van de website van onze parochie zijn enthousiaste vrijwilligers, die op deze wijze een bijdragen willen leveren aan de vitaliteit van de r.-k. parochiegemeenschap in Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Door de vele verbanden en activiteiten in onze parochie zichtbaar te maken hopen zij via het medium Internet mensen dichter bij elkaar te brengen, zodat samenwerking kan ontstaan of geïntensiveerd worden. Zij spreken de hoop uit dat velen gehoor zullen geven aan de wens van het parochiebestuur om de website een draaischijf voor communicatie te laten zijn.

De webmakers:

Monique Klok-Ranke
met als taken:

 • Verzamelen van informatie
 • Redactie
 • Onderhouden van de website

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Neem dan contact op met Monique Klok-Ranke.

Sinds 2003 wordt er ieder jaar een activiteit voor alle misdienaars en acolieten uit onze parochie georganiseerd. Het ene jaar is dat een fietspuzzeltocht, het andere jaar een reisje.

De verschillende activiteiten van de afgelopen jaren:

 • Op 5 september 2011 werd er
misdienaars fietsen2011.gif gefietst.
 • op 10 juli 2010 zijn we naar het
misdienaars logoArcheon2  geweest.
 • op 12 juli 2009  werd er een
spelenmiddag georganiseerd.

 

 

 • op 21 juni 2008 zijn we naar het
misdienaars museon geweest

 

 • Op 2 september 2007 werd er een
fietspuzzeltocht georganiseerd.

 


≈  op 24 september 2006 zijn we naar
misdienaars technopolis
geweest

 

 • op 4 september 2005 was er fietspuzzeltocht
  langs Lamswaarde, Paal en Graauw


  

misdienaars fietsen2005

 

 •  op 11 juli 2004 hebben een bezoek gebracht aande dierentuin in Antwerpen

  • in 2003 hebben de misdienaars:
misdienaars fietsen2003

Tintinnabulum

Enkele belangrijk gegevens:

 • Het parochieblad Tintinnabulum is er voor alle parochianen ter bevordering van de communicatie in de dertien parochiekernen en binnen Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen en komt iedere week uit.
 • Het Tintin kwam aanvankelijk uit als zelfstandig parochieblad met abonnees, maar sinds 1 november 2014 tot november 2016 onderdeel van Streekbeeld. Het werd toen gratis huis-aan-huis bezorgd bij alle adressen van de parochie H. Maria Sterre der Zee. Nu kan men zich op een electronisch exemplaar van dit blad abonneren, indien men zich opgeeft via het e-mailadres:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Verder zijn alle nummers vanaf 2 november 2014 van Tintinnabulum terug te vinden in het archief van Tintinnabulum. Papieren exemplaren liggen iedere week in de kerken van de parochie klaar.
 • De eerste officiële uitgave was in 1936.
 • Redactieadres: Redactie Tintinnabulum, Steenstraat 9, 4561 AR Hulst, (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Contactpersonen: Monique Klok.

Waarom een regioweekblad?

Een vitale geloofsgemeenschap staat niet op zichzelf, maar midden in de samenleving. Een gezamenlijk en actueel blad bevordert communicatie. Dat is van belang voor de pastores, het parochiebestuur, de vrijwilligers en alle parochianen. Door elkaars nieuws onder ogen te krijgen wordt het gevoel van saamhorigheid versterkt, waardoor het geloof een betere basis krijgt. Ons geloof is in eerste instantie iets van ons zelf, maar het staat niet op zich. Het samen gemeenschap zijn vormt voor ons een wezenlijke opdracht. Meer achtergrondinformatie over de geschiedenis van het Tintinnabulum vindt u hier.

Online lezen

U kunt het parochieblad Tintinnabulum lezen in het online archief.

Werkwijze

 • De contactpersonen van iedere parochiekern sturen wekelijks de parochiekernberichten (misintenties, collectes, agenda items en nieuws) naar de centrale digitale postbus. Omdat het blad voor elke parochiekern is, vinden we dat het nieuws van dichtbij de voorkeur heeft. Verder komt er kopij ook van de pastores en vanuit het parochiebestuur.
 • Vanwege efficiëntie ontvangen wij de kopij liefst via ons e-mailadres. De kopij moet op maandag worden ingeleverd en geldt voor de komende week (voorbeeld: kopij voor de periode zaterdag 19 september t/m vrijdag 25 september moet op maandag 14 september worden ingeleverd. Artikelen moeten op maandag uiterlijk om 12.00 uur worden ingeleverd. De redactie is in handen van een groepje vrijwilligers die bij toerbeurt de kopij verzamelen, rubriceren en doorsturen naar de groep vrijwilligers, die voor de opmaak zorgen.
 • De redactie heeft het recht te corrigeren en/of in te korten. Ze is niet aansprakelijk voor de inhoud van de ingezonden kopij ende werkgroep verzorgd ook de opmaak.
 • Het Tintin wordt gratis toegestuurd via een e-mailbericht indien u zich heeft opgegeven via e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Verder is de papieren uitgave van Tintin iedere week te vinden in de kerken. Na iedere week wordt een digitaal exemplaar op onze website gepubliceerd, zie het archief Tintinnabulum.

De leden van de redactie:

kerkkoerier


Enkele belangrijk gegevens:

 • Het parochieblad Kerkkoerier is er voor alle inwoners ter bevordering van de communicatie in de dertien parochiekernen en komt vier keer per jaar uit.
 • Het gezamenlijk blad is het initiatief van de parochie van de H. Maria Sterre der Zee.
 • De eerste officiële uitgave was december 2002, met een oplage van 13.500
 • Redactieadres: Redactie Kerkkoerier, Steenstraat 22, 4561 AS Hulst (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Contactpersoon: Veronique Verdurmen-Serrarens 0114-319331

Online lezen

U kunt de eerder verschenen Kerkkoeriers terugvinden in het online archief.

Waarom een regioblad?

Een vitale geloofsgemeenschap staat niet op zichzelf, maar midden in de samenleving. Een gezamenlijk blad bevordert communicatie. Van belang dus voor pastores, parochiebestuur, vrijwilligers en alle parochianen.
Door samenwerking wil dit blad een middel zijn, om het geloof een betere basis te geven. Dat we van elkaar weten wat in ons leeft en ons bezig houdt.
Ons geloof is in eerste instantie misschien iets van ons zelf, maar staat niet op zich. Er is een wezenlijke opdracht in de gemeenschap, dicht bij en veraf.

Werkwijze

 • De redactie maakt de contactpersoon van iedere parochiekern attent op de kopijdatum en reikt tips voor artikelen aan. Omdat het niet ons blad is, maar het blad van elke parochiekern, vinden we inbreng van parochianen van groot belang. Veel kopij komt dan ook vanuit de parochiekernen, pastores en het parochiebestuur.
 • Vanwege de snelheid in het verwerkingsproces ontvangen wij bij voorkeur de kopij via ons e-mailadres. Wanneer u niet over e-mail beschikt kunt u een diskette met het betreffende bestand aanleveren op het redactieadres. En als u ook daarover niet beschikt of u krijgt van derden kopij op papier aangereikt, dan zien we ook dat natuurlijk graag tegemoet. Een persoon ordent de kopij waarna de redactie bij elkaar komt en bespreekt wat geplaatst wordt, waar en op welke manier.
 • De redactie heeft het recht te corrigeren en/of in te korten. Ze is niet aansprakelijk voor de inhoud van de ingezonden kopij. We zoeken naar een passende lay-out en opstelling. Vervolgens gaat onze drukker aan de slag. Alle redactieleden krijgen de eerste proefdruk ter inzage. Wijzigingen en eventuele verbeteringen worden door de drukker aangepast.
 • De kranten worden op de vastgestelde dag bij de verdeeladressen bezorgd. De bezorgers dragen er zorg voor dat uiterlijk binnen een week de krant bij u in de bus ligt.

U ziet dat het maken van een krant de nodige werkzaamheden met zich meebrengt. We hebben intussen een hecht team gevormd. Ieder heeft zo zijn taak en we zijn samen verantwoordelijk voor het geheel. We werken met plezier aan elke nieuwe uitgave.


Het tijdschema voor het parochieblad de Kerkkoerier 2017:

  Pasen  Zomer  Kerst
Kopij inleveren uiterlijk  27 februari 2017 5 juni 2017 6 november 2017
Levering bladen  31 maart  7 juli  8 december
Bezorgen tussen   3-8 april   10-16 juli    11-17 december  


Redactie