kosterspeld

De koster van Heikant is dhr. J. van Damme

 

 

kosterspeldSinds het terugtreden van onze vaste koster Dees van den Brande (in 1996) is het kosterschap in onze kerk ingevuld door vrijwilligers.
BBij huwelijken en uitvaarten wisselen de vrijwilligers.

De contactpersoon van de kosters is dhr. J. Smeets.

 

 

Overzicht van de zangbeurten van het St. Gregoriuskoor in 2020:

dagdatumtijdplaatsviering
woensdag 25 maart 10.30 Kapellebrug Maria-Boodschap
vrijdag 10 april 15.00 Kapellebrug kruisweg
zondag 3 mei 10.30 Blaauwe Hoeve 3d e zondag van Pasen
zondag 31 mei 9.30 Koewacht Pinksteren
woensdag 24 juni 10.30 Kapellebrug Johannes de Doper
woensdag 24 juni 17.00 Kapellebrug vesper Johannes de Doper
zaterdag 15 augustus 10.30 Kapellebrug Maria-Tenhemelopneming
dinsdag 15 september 10.30 Kapellebrug Maria van Smarten
maandag 19 oktober 9.30 Kapellebrug overledenen Kapellebrug.
maandag 26 oktober 9.30. Heikant overledenen Heikant
maandag 2 november 19.00 Kapellebrug Allerzielen
zaterdag 21 november 17.00 Kapellebrug vesper St. Caecilia
dinsdag 8 december 10.30 Kapellebrug Maria Onbevlekt Ontvangen

Hulst misdienaars3Wanneer een jongen of meisje de eerste communie doet, maken ze vaak voor het eerst écht kennis met wat er allemaal gebeurt in een eucharistieviering of woord- en communieviering. Ook ervaren ze dat niet alleen de voorganger in die viering een belangrijke rol speelt maar dat er nog vele andere vrijwillig(st)ers, jong en oud, hierbij helpen. Zo zien ze bijvoorbeeld dat die voorganger steeds door 2 helpers vergezeld wordt en dat die toch óók belangrijk zijn, onze misdienaars.

Binnen onze cluster vormen de misdienaars een vaste, enthousiaste groep van medewerk(st)ers Daarmee helpen zij die vieringen een waardig karakter te geven.

Waardering

Als blijk van waardering voor de inzet van onze misdienaars wordt na iedere 2½ jaar ‘trouwe dienst’ tijdens één van de vieringen een oorkonde uitgereikt.

Misdienaarsuitje

Ieder jaar wordt er een misdienaarsuitje georganiseerd voor alle misdienaars van de parochie H. Maria, Sterre der Zee.

Interesse?

Heb je interesse om misdienaar te worden? Dan kun je je opgeven bij de misdienaarcoördinator van jouw parochiekern:
voor Heikant: Tine Pollet-Vereecken
voor Koewacht: Emmy van Remoortele

vormsel geest thumbHet sacrament van het vormsel

Het vormsel is sterk verbonden met de doop. De doop wordt gezien als het beginproces in geloven. Het Vormsel versterkt die groei en is een voltooiing van de opname in de Christengemeenschap.

De doop, het vormsel en de eucharistie zijn 3 sacramenten, die je inwijden in het Christelijk geloof.

De bisschop krijgt een speciale rol bij de inwijdingsmomenten. Hij vertegenwoordigt niet alleen de lokale kerk, maar de hele geloofsgemeenschap, waarbij de dopelingen of de vormelingen zich bij willen aansluiten.
Toen er in het verleden veel mensen gedoopt moesten worden, werd het voor de bisschop onmogelijk om daar altijd bij te zijn.

Zo is het ontstaan, dat de handoplegging bewaard werd tot de bisschop kon komen, vaak maar eens in de paar jaar. Zo kwamen doop en vormsel los van elkaar te staan.
Het Vormsel is een begin van volwassenheid, een keuze die zelf gemaakt kan worden. De vormelingen spreken nu zelf de doopbelofte uit, die bij de doop door de ouders werd uitgesproken.

De verantwoordelijke pastor voor het vormsel is: R. Grossert
Leden van de vormselwerkgroep zijn:
Gonny Rozijn voor Koewacht
Titia Oppeneer voor Heikant en Sint Jansteen

Als voorbereiding op het H. vormsel worden er bijeenkomsten georganiseerd voor de vormelingen en voor hun ouders/verzorgers.

De vormselviering voor de vormelingen uit Clinge, Graauw, Heikant, Koewacht, Nieuw-Namen en Sint Jansteen is op vrijdag 14 juni 2019 om 19.00 uur in Clinge

liesen j pastor  De vormheer is:

  bisschop J.W.M. Liesen