Clinge Henricusspeld

De H. Henricusparochiekern in Clinge beschikt over een groot aantal vrijwillig(st)ers die hun parochiekern een warm hart toedragen. Als waardering voor de inzet voor al die vrijwilligers, heeft het bestuur besloten, om regelmatig een vrijwilligersavond te organiseren. De eerste vrijwilligersavond werd 10 juni 2006 gehouden.

Sommige vrijwilligers verdienen een speciaal woord van dank voor hun geweldige inzet. Vaak kan het bestuur dit alleen met woorden aangeven. Daarom is in het verleden de wens uitgesproken te willen beschikken over een stoffelijk aandenken zodat de betrokkene blijvend aan deze inzet herinnerd kan blijven.

Zo ontstond het idee om voor de parochiekern een eigen onderscheiding, een eigen herinneringsspeld in het leven te roepen.
Uit enkele voorontwerpen van juwelier de Bruijn uit Hulst heeft het bestuur gekozen voor een stilistisch ontwerp wat het meest natuurgetrouw het beeld van de kerk weergeeft. Op deze speld is ook duidelijk de naam van de parochiekern te lezen.

De eerste spelden zijn al uitgereikt!

secretariaat

Clinge

In parochiekernen waar geen pastoor meer woonachtig is, wordt vaak een parochiekern contactpersoon aangesteld. Deze persoon is zowat het aanspreekpunt van de parochiekern. Onze contactpersoon, Annemie, moet er dan ook voor zorgen dat elke vraag, opmerking, ingekomen post... bij de juiste persoon terecht komt. Dit kan bij het pastoraal team, de parochiekerncommissie, de caritasvereniging of andere zijn.

Hiernaast verzorgt zij de misintenties. Deze kunnen schriftelijk of telefonisch aan haar doorgegeven worden terwijl zij ervoor zorgt dat deze intenties in het kerkblad ‘tintinnabulum' verschijnen en in de weekendviering worden voorgelezen.

Verder houdt zij de parochiekern-agenda bij zodat elke werkgroep bij haar kan nagaan of iets op een bepaalde dag gepland kan worden.

In onze parochiekern houdt de contactpersoon ook de ledenadministratie, gekoppeld aan de kerkbijdrage, bij. In samenwerking met de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) worden aanmeldingen van nieuwe parochianen, verhuizingen... zo goed mogelijk bijgehouden.

Onze contactpersoon heeft geen spreekuur op het secretariaat. Zij doet haar werkzaamheden thuis en kan daar elke dag bereikt worden.
Ook kunt u een bericht achterlaten in de brievenbus van het secretariaat, 's Gravenstraat, 169 (deur naast de kerk) waar zij regelmatig de post komt ophalen.

De contactpersoon is Annemie de Loos-Brijs.

 

Graauw

De contactpersoon voor Graauw is dhr. J. de Baar.

 

Nieuw-Namen

De contactpersoon voor Nieuw-namen is mw. L. van Kershaver.

kerkkoerier
De kerkkoerier wordt 4x per jaar huis aan huis verspreid door Piet van Damme, Karel Lansu, Lilian van Esbroeck, Sjaak Leegstratenen Annemie de Loos-Brijs. Coördinator voor de verspreiding is mw. A. de Loos-Brijs.

De kerkkoerier bevat informatie over de dertien parochiekernen uit de parochie H. Maria Sterre der Zee. De parochiekernen kunnen voor elk nummer zelf nieuwtjes uit hun parochiekern aanbrengen.

Suggesties

Heeft u ook suggesties? Neem dan gerust contact op met de contactpersoon van onze parochiekern, mw. A. de Loos-Brijs. Samen met de parochiekerncommissie en de redactie zal dan bekeken worden of ook uw artikel in de kerkkoerier geplaatst kan worden.


Het tijdschema voor het parochieblad de Kerkkoerier 2017:

  Pasen  Zomer  Kerst
Kopij inleveren uiterlijk  27 februari 2017 5 juni 2017 6 november 2017
Levering bladen  31 maart  7 juli  8 december
Bezorgen tussen   3-8 april   10-16 juli    11-17 december  
Clinge    
  Voorzitter mw. L. van Esbroeck-Boënne
  Secretaris & bouwzaken dhr. J. Leegstraten
  Kasbeheerder dhr. K. Lansu 
  Lid (taak: technische zaken) dhr. P.M. van Damme
  Lid (taak: projectgroep samenwerking) dhr. E. de Deckere
  Lid (taak: contactpersoon parochiekern) Annemie de Loos-Brijs
  Eerste aanspreekbare pastor W. Wiertz
Graauw    
  Voorzitter, secretaris & kasbeheerder dhr. J.A. de Baar
  Eerste aanspreekbare pastor W. Wiertz
Nieuw-Namen    
  Voorzitter, coördinator vrijwilligers mw. L. van Kershaver
  Secretaris vacant
  Lid, contactpersoon misdienaars dhr. J. Bosman
  Lid dhr. P. Kindt
  Lid Mw. H. Geleyn-Bolsens
  Eerste aanspreekbare pastor W. Wiertz

Clinge 060610 vrijwilligersavond kleinOm te beginnen een vette pluim op de hoed van de parochiekerncommissie.

Met ongeveer 70 personen kwamen we die avond in de parochiekernkerk samen om met een H. Mis deze bijeenkomst te beginnen.
Nadien ging het richting Malpertuus waar we verwelkomd werden met koffie of thee en gebak.
Nadien ging het richting Malpertuus waar we verwelkomd werden met koffie of thee en gebak.
Na het openingswoord werden we in groepen van 6 verdeeld met aan het hoofd een coach. Dit om deel te nemen aan de 12 verschillende spelen die door heel de zaal waren opgesteld.
Algauw werd duidelijk dat iedereen er vol voor ging om te winnen. Sommigen konden het zelfs niet laten om een paar puntjes te smokkelen, maar ja, de meeste kunnen dan ook slecht tegen hun verlies!
Tussendoor werd er rondgegaan met hapjes en drankjes (zeker niet te weinig).Het was half twaalf voor we er erg in hadden en het spel tot een einde kwam.
Daarna werden de prijzen uitgereikt.
Om af te sluiten hebben we nog een half uurtje zitten praten en werd er nog wat gedronken. Sommigen waagden zich tot een dansje.
Iedereen was in zijn nopjes over deze prachtige avond welke zeker voor herhaling vatbaar is ???
Nogmaals kerkbestuur (ook vrijwilligers):

Onze hartelijke dank!

H. Neefs,
vrijwilliger parochiekern Clinge