Het is in de parochiekern van de H.Willibrordus in Hulst reeds jaren een goede gewoonte jaarlijks een vrijwilligersavond te organiseren. In het vrijwilligersbeleid past deze avond uitstekend alle vrijwilligers voor hun inzet te belonen met koffie en gebak en een hapje en een drankje. De parochiekerncommissie, de pastor en alle leden van de groepen worden in de gelegenheid gesteld elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. De parochiekerncommissie stelt het zeer op prijs dat aan deze uitnodiging in grote getalen gevolg wordt gegeven.

Jan Rubbens

Verslag van een vrijwilliger

In 2006 werd de parochieavond gehouden op 14 januari 2006. Hieronder volgt een verslag van een vrijwilliger .

Als kersverse vrijwilliger van de parochie besloot ik in te gaan op de uitnodiging voor de vrijwilligers avond. Het leek me wel gepast om acte de presens te geven als er iets voor je wordt georganiseerd. Aan de deur werd iedereen persoonlijk welkom geheten door de vice-voorzitter Jan Rubbens en het nieuwe bestuurslid vrijwilligerszaken Monique Brems. Met een kopje koffie en een overheerlijk gebakje in de hand zocht ik een plaatsje tussen de vele al aanwezige vrijwilligers. Ik had er nooit bij stil gestaan dat het er zoveel waren. Vanavond zouden er ongeveer 130 aanwezig zijn (van de meer dan 250 vrijwilligers die de parochie rijk is). De avond was natuurlijk al geopend in de mis van 19.00uur, maar de vice-voorzitter onderstreepte tijdens zijn welkomstwoord nogmaals het belang van het vrijwilligerswerk. Tevens vertelde hij over de plannen om meer structuur in de organisatie aan te brengen, met als doel elke vrijwilliger zo veel mogelijk tot zijn recht te laten komen in het werk dat hij of zij voor de parochie doet. Onder andere hierdoor probeert men te bewerkstelligen dat vrijwilligers hun 'job' willen blijven doen, wat in deze tijd, waar je overal om je heen ziet dat het moeilijk is om vrijwilligers te werven, een heel belangrijk streven is. Aan het eind van het welkomstwoord kondigde de vice-voorzitter het optreden aan van een gelegenheidsorkest. Aldus gebeurde het dat het parochiebestuur zich op ludieke wijze, onder samenzang van een lied op de muziek van André Rieu, aan ons voorstelde. Na dit fantastische optreden werden we geboeid door verhalen over dwaallichten, het ware verhaal van de ondergang van het dorp Namen in Saeftinghe en onder andere een verhaal over Lewieke, een pliesieagent van de Kauter. Dit alles in een heerlijk 'ulsters' dialect (Gelukkig ook door mij te verstaan, met dank aan de inburgeringcursus van jaren geleden, waar de volledige werken van Free van de Schoofkas werden doorgenomen) Tussen de verhalen werden we buitengewoon verwend met hapjes en drankjes en was er volop gelegenheid tot conversatie. De avond vloog voorbij en het was al erg laat toen ik bij het licht van de volle maan huiswaarts toog.
Met dank aan de parochiekerncommissie voor de gezellige avond.

een vrijwilliger

Voorzitter vacant
Secretaris  mw. M. v.d. Boomen
Kasbeheerder  dhr. P.J.E. Mangnus
Lid dhr. R. Goossens
Lid mw. C. van Tiggelen
Lid (taak: vrijwillligers)  vacant
Eerst aanspreekbare pastor    K. Van de Wiele