secretariaatHet secretariaat van de parochie H. Maria Sterre der Zee is elke weekdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur te bereiken op tel. 0114-745000.

Voor het maken van een afspraak voor de ziekenzalving kunt u contact opnamen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.