secretariaat

Clinge

In parochiekernen waar geen pastoor meer woonachtig is, wordt vaak een parochiekern contactpersoon aangesteld. Deze persoon is zowat het aanspreekpunt van de parochiekern. Onze contactpersoon, Annemie, moet er dan ook voor zorgen dat elke vraag, opmerking, ingekomen post... bij de juiste persoon terecht komt. Dit kan bij het pastoraal team, de parochiekerncommissie, de caritasvereniging of andere zijn.

Hiernaast verzorgt zij de misintenties. Deze kunnen schriftelijk of telefonisch aan haar doorgegeven worden terwijl zij ervoor zorgt dat deze intenties in het kerkblad ‘tintinnabulum' verschijnen en in de weekendviering worden voorgelezen.

Verder houdt zij de parochiekern-agenda bij zodat elke werkgroep bij haar kan nagaan of iets op een bepaalde dag gepland kan worden.

In onze parochiekern houdt de contactpersoon ook de ledenadministratie, gekoppeld aan de kerkbijdrage, bij. In samenwerking met de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) worden aanmeldingen van nieuwe parochianen, verhuizingen... zo goed mogelijk bijgehouden.

Onze contactpersoon heeft geen spreekuur op het secretariaat. Zij doet haar werkzaamheden thuis en kan daar elke dag bereikt worden.
Ook kunt u een bericht achterlaten in de brievenbus van het secretariaat, 's Gravenstraat, 169 (deur naast de kerk) waar zij regelmatig de post komt ophalen.

De contactpersoon is Annemie de Loos-Brijs.

 

Graauw

De contactpersoon voor Graauw is dhr. J. de Baar.

 

Nieuw-Namen

De contactpersoon voor Nieuw-namen is mw. L. van Kershaver.