kerkkoerier
De kerkkoerier wordt 4x per jaar huis aan huis verspreid door Piet van Damme, Karel Lansu, Lilian van Esbroeck, Sjaak Leegstratenen Annemie de Loos-Brijs. Coƶrdinator voor de verspreiding is mw. A. de Loos-Brijs.

De kerkkoerier bevat informatie over de dertien parochiekernen uit de parochie H. Maria Sterre der Zee. De parochiekernen kunnen voor elk nummer zelf nieuwtjes uit hun parochiekern aanbrengen.

Suggesties

Heeft u ook suggesties? Neem dan gerust contact op met de contactpersoon van onze parochiekern, mw. A. de Loos-Brijs. Samen met de parochiekerncommissie en de redactie zal dan bekeken worden of ook uw artikel in de kerkkoerier geplaatst kan worden.


Het tijdschema voor het parochieblad de Kerkkoerier 2017:

  Pasen  Zomer  Kerst
Kopij inleveren uiterlijk  27 februari 2017 5 juni 2017 6 november 2017
Levering bladen  31 maart  7 juli  8 december
Bezorgen tussen   3-8 april   10-16 juli    11-17 december