Clinge kerkbalans

Onze parochiekern houdt jaarlijks de actie ‘kerkbalans'. Dit houdt in dat aan alle parochianen gevraagd wordt een bijdrage te storten om zo gezamenlijk de kosten van een parochiekern te dragen.

Denken we daarbij aan personeelskosten (voorgangers weekendvieringen), onderhoud en verwarming kerkgebouw, onderhoud kerkhof...

Deze actie wordt bekend gemaakt door het verspreiden van een folder (met meer uitleg over het jaarlijkse thema) en onderstaande brief voorzien van een machtigingskaart aan alle ingeschreven parochianen.

De actie loopt in de maand januari maar het spreekt vanzelf dat u het hele jaar door uw bijdrage kan storten. Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar!

Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zicht wenden tot de kasbeheerder van de parochiekerncommissie, dhr. Karel Lansu, of tot de parochiekerncontactpersoon, A. de Loos-Brijs.

Het werk voor kerkbalans zoals de bestelling, het printen van de machtigingskaarten, vouwen en in enveloppen steken, rondbrengen en bij betaling verwerken in de computer wordt uitgevoerd door alle leden van de parochiekerncommissie  en door Annemie de Loos-Brijs.

kerkbalans 2Kerbalans 2020

Met deze brief vragen wij uw aandacht voor de actie Kerkbalans 2020.

Deze actie wordt gehouden van 18 januari tot en met 1 februari 2019 en heeft als thema ‘Geef voor je Kerk’.

Als Kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar.

Clinge geschiedenis 01 thumb

De Kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerstmis en Pasen of bij een doop of huwelijk. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of omgeving. Verder is de kerk actief betrokken bij projecten zoals SchuldHulpMaatje.

Afgelopen jaar hebben we als parochie de kerktoren van Koewacht grondig gerestaureerd en hopen we begin 2020 het nieuwe parochiecentrum in de Steenstraat 9 te Hulst te openen. U kunt daar terecht voor allerlei informatie, misintenties, een kopje koffie of een praatje. Wij hopen van ganser harte dat u daar eens een kijkje komt nemen.

Ook op lokaal niveau hebben we het afgelopen jaar weer het nodige gedaan.

We zijn  er op Clinge in geslaagd de oude kruisweg een nieuwe plaats te geven in de tuin van kerk grenzend aan de begraafplaats. Een rondgang is aan te bevelen.  Zoals u waarschijnlijk al weet kunt u dagelijks de kerk bezoeken.

Voor al deze activiteiten is geld nodig. Gelukkig zijn velen zich hiervan bewust en dragen hun steentje bij. Dank daarvoor! Anderen zijn daarmee gestopt en dat is jammer. Misschien brengt deze brief, brengen alle genoemde ontwikkelingen u op andere gedachten. Wij hopen het van harte! Ieders financiële bijdrage, van welke omvang dan ook, is meer dan welkom!

U kunt uw bijdrage (adviesbijdrage voor 2020 is € 122) overmaken op rekeningnummer NL37 RABO 0330403214 t.n.v. parochiekern H. Henricus Clinge.

Met vriendelijke groet,
parochiekerncommissie H. Henricus Clinge