administratieClinge

De administratie van het kerkhof wordt in goed overleg met de parochiekerncommissie bijgehouden door dhr. Rudy Bracke.

De administratie moet aan zowel het burgerlijk als het kerkelijk wetboek voldoen. Om dit alles in goede banen te leiden is dit in een begraafplaatsregelement vastgelegd. Per 13 april 2015 is het regelment gewijzigd.

Een kleine samenvatting van de taken die zij op zich genomen hebben:

  • Verlengen van grafrechten.
  • Register bijhouden van de overledenen + plaats op het kerkhof.
  • Innen van financiën i.v.m. grafrechten etc.
  • Uitgifte van graven.
  • Briefwisseling met de begrafenisondernemers en rechthebbenden.
  • Controleren op naleving van het reglement.
  • Plattegrond bijhouden van het kerkhof waarop overledenen én plaats van begraving nauwkeurig zijn vermeld.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u zich richten tot dhr. Rudy Bracke

 

Nieuw-Namen

De administratie van het kerkhof wordt bijgehouden door mw. R. Pauwels-Schuddings.