schoonmaken kerk

Clinge

Het is aangenaam om te verblijven in een goed verzorgde ruimte, ook wanneer we op zaterdagavond of bij een speciale gelegenheid naar de kerk komen.
Daarom zorgen alle parochiekernen ervoor dat hun kerkgebouw er steeds fris en goed uitziet. Ook in onze parochiekern gebeurt dat door 'stille werkers'.

7 Dames en 3 heren komen hiervoor enkele malen per jaar op een woensdagvoormiddag bijeen. Ze beginnen om 8.30 uur en keren rond 11.30 uur weer huiswaarts.
Maar zoals ieder wel weet maken vele handen licht werk; dus als u zin hebt om bij dit groepje te komen, kunt u zich aanmelden bij de contactpersoon, Fanny van Geertruy-de Cock.

Klik op de foto voor een vergroting

Clinge kerkpoetsenDe dames zijn:

 • Fanny van Geertruy
 • Marcella van Geertruy
 • Gaby Jansen
 • Ria Smet-van de Vijver
 • Stella van Troost-Blommaert
 • Lucie van de Vijver
 • Antoinette van Waterschoot

De heren zijn:

 

Clinge

begraafplaatsonderhoud waaierbezem

Een grote groep van ongeveer 19 vrijwilligers onderhoudt in een goede sfeer het kerkhof.

Natuurlijk is er altijd iemand die een beetje de leiding neemt, hier in de persoon van Dhr. P. van Geertruy, beter bekend als Piet. Elke eerste donderdag (voormiddag) van de maand komen ze bijeen om het kerkhof vrij te houden van onkruid en bladeren, te snoeien, vegen van de paden etc.

De werkzaamheden worden druk besproken in de vergaderzaal van de kerk bij een lekkere pot koffie met een koekje.

Tussentijds worden er nog andere grote werken aangepakt.
De bestrating en de uitbreiding en vernieuwing het columbarium.
Mede door de hulp van deze vrijwilligers worden de tarieven van het kerkhof binnen de perken gehouden.

Leden werkgroep

Mocht u interesse hebben om mee te helpen, kunt u contact opnemen met de coördinator: Piet van Geertruy. Verantwoordelijk lid voor kerkhofzaken is: dhr. Rudy Bracke.

 

Nieuw-Namen

De contactpersoon voor het kerkhofonderhoud is dhr. J. Waem.

Clinge kerkbalans

Onze parochiekern houdt jaarlijks de actie ‘kerkbalans'. Dit houdt in dat aan alle parochianen gevraagd wordt een bijdrage te storten om zo gezamenlijk de kosten van een parochiekern te dragen.

Denken we daarbij aan personeelskosten (voorgangers weekendvieringen), onderhoud en verwarming kerkgebouw, onderhoud kerkhof...

Deze actie wordt bekend gemaakt door het verspreiden van een folder (met meer uitleg over het jaarlijkse thema) en onderstaande brief voorzien van een machtigingskaart aan alle ingeschreven parochianen.

De actie loopt in de maand januari maar het spreekt vanzelf dat u het hele jaar door uw bijdrage kan storten. Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar!

Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zicht wenden tot de kasbeheerder van de parochiekerncommissie, dhr. Karel Lansu, of tot de parochiekerncontactpersoon, A. de Loos-Brijs.

Het werk voor kerkbalans zoals de bestelling, het printen van de machtigingskaarten, vouwen en in enveloppen steken, rondbrengen en bij betaling verwerken in de computer wordt uitgevoerd door alle leden van de parochiekerncommissie  en door Annemie de Loos-Brijs.

kerkbalans 2Kerbalans 2020

Met deze brief vragen wij uw aandacht voor de actie Kerkbalans 2020.

Deze actie wordt gehouden van 18 januari tot en met 1 februari 2019 en heeft als thema ‘Geef voor je Kerk’.

Als Kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar.

Clinge geschiedenis 01 thumb

De Kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerstmis en Pasen of bij een doop of huwelijk. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of omgeving. Verder is de kerk actief betrokken bij projecten zoals SchuldHulpMaatje.

Afgelopen jaar hebben we als parochie de kerktoren van Koewacht grondig gerestaureerd en hopen we begin 2020 het nieuwe parochiecentrum in de Steenstraat 9 te Hulst te openen. U kunt daar terecht voor allerlei informatie, misintenties, een kopje koffie of een praatje. Wij hopen van ganser harte dat u daar eens een kijkje komt nemen.

Ook op lokaal niveau hebben we het afgelopen jaar weer het nodige gedaan.

We zijn  er op Clinge in geslaagd de oude kruisweg een nieuwe plaats te geven in de tuin van kerk grenzend aan de begraafplaats. Een rondgang is aan te bevelen.  Zoals u waarschijnlijk al weet kunt u dagelijks de kerk bezoeken.

Voor al deze activiteiten is geld nodig. Gelukkig zijn velen zich hiervan bewust en dragen hun steentje bij. Dank daarvoor! Anderen zijn daarmee gestopt en dat is jammer. Misschien brengt deze brief, brengen alle genoemde ontwikkelingen u op andere gedachten. Wij hopen het van harte! Ieders financiële bijdrage, van welke omvang dan ook, is meer dan welkom!

U kunt uw bijdrage (adviesbijdrage voor 2020 is € 122) overmaken op rekeningnummer NL37 RABO 0330403214 t.n.v. parochiekern H. Henricus Clinge.

Met vriendelijke groet,
parochiekerncommissie H. Henricus Clinge

 

 

 

administratie ledenClinge

In onze parochiekern houdt de de secretaris van de parochiekerncommissie en de contactpersoon de ledenadministratie, gekoppeld aan de kerkbijdrage, bij. In samenwerking met de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) worden aanmeldingen van nieuwe parochianen, verhuizingen etc. zo goed mogelijk bijgehouden.

Het is echter voor ons een onmogelijke opdracht om de gegevens van álle gezinnen te verzamelen. Daarom willen wij aan alle nieuwe parochianen vragen, indien zij geen inschrijfformulier ontvangen, deze zelf te printen en ingevuld te willen bezorgen op het parochiekernsecretariaat, 's Gravenstraat, 169, Clinge (deur naast de kerk) of bij de hieronder vermelde contactpersoon. Mailen mag ook.

Indien u hieromtrent vragen zou hebben, kunt u die schriftelijk of telefonisch ook aan hen richten:

 

Graauw

De contactpersoon voor de ledenadministratie is dhr. J. de Baar.

administratieClinge

De administratie van het kerkhof wordt in goed overleg met de parochiekerncommissie bijgehouden door dhr. Rudy Bracke.

De administratie moet aan zowel het burgerlijk als het kerkelijk wetboek voldoen. Om dit alles in goede banen te leiden is dit in een begraafplaatsregelement vastgelegd. Per 13 april 2015 is het regelment gewijzigd.

Een kleine samenvatting van de taken die zij op zich genomen hebben:

 • Verlengen van grafrechten.
 • Register bijhouden van de overledenen + plaats op het kerkhof.
 • Innen van financiën i.v.m. grafrechten etc.
 • Uitgifte van graven.
 • Briefwisseling met de begrafenisondernemers en rechthebbenden.
 • Controleren op naleving van het reglement.
 • Plattegrond bijhouden van het kerkhof waarop overledenen én plaats van begraving nauwkeurig zijn vermeld.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u zich richten tot dhr. Rudy Bracke

 

Nieuw-Namen

De administratie van het kerkhof wordt bijgehouden door mw. R. Pauwels-Schuddings.