kruisAcolieten bij een uitvaart zijn meestal volwassen personen. Vroeger waren het schoolkinderen die hierbij hielpen maar toen zij van de schooldirectie geen vrij meer kregen om bij een uitvaart- en huwelijksviering te assisteren, werden hiervoor volwassenen opgeleid. Onze parochiekern telt momenteel 2 heren en 2 dames, die in een uitvaartdienst de voorganger op een passende manier ondersteunen:

Edy Pauwels
Theo Smits
Fanny van Geertruy
Annemie de Loos