Hulst misdienaars3Een vaste groep van jonge medewerk(st)ers vormen de misdienaars en acolieten. Zij assisteren bij de Eucharistievieringen op de woensdagavond en de eerste vrijdagavond van de maand en bij de eucharistievieringen of woord- en communievieringen in het weekend. Daarmee helpen zij die vieringen een waardig karakter te geven.
Onze parochiekern heeft 12 acolieten en misdienaars.

Als blijk van waardering voor de inzet van onze misdienaars en acolieten wordt na iedere 2½ jaar “trouwe dienst” tijdens één van de vieringen een oorkonde uitgereikt.

oorkonde kleur
Oorkondes

jub 2 thumb jaar

Jeroen Muller en Joris Verdurmen, juli 2016
Judit en Juwan Shamon, februari 2010
Karlijn Plasmans, juni 2008
Veerle Bun, december 2007
Femke Hiel, december 2007
Froukje Hiel, december 2007
Jochem Compiet, december 2005
Elyne Clyncke, december 2005
Marie-Laure van Roozendaal, februari 2004
Jan van Roozendaal, februari 2004
Sam Compiet, februari 2004
Julian Clyncke, maart 2003
Stefan Lampaert, maart 2003

jub 5 thumb jaar

Jochem Compiet, april 2008
Elyne Clyncke, april 2008
Marie-Laure van Roozendaal, augustus 2006
Jan van Roozendaal, augustus 2006
Sam Compiet, augustus 2006
Julian Clyncke, juni 2005
Stefan Lampaert, juni 2005

jub 7 thumb jaar

Jan van Roozendaal, december 2008
Sam Compiet, december 2008
Julian Clyncke, april 2008
Stefan Lampaert, april 2008
Jules Paping, mei 2003

jub 10 thumb jaar

Peter Klok, april 2004

jub 12 thumb jaar

Jan Klok, december 2003

jub 15 thumb jaar

Jaap Klok, september 2004

jub 20 jaar

Jaap Klok heeft in de Paaswake 2009 de paaskaars van 2008 ontvangen

Misdienaarsuitje

Ieder jaar wordt er een misdienaarsuitje georganiseerd voor alle misdienaars en acolieten van de parochie Maria, Sterre der Zee; het ene jaar een reisje, het andere jaar een fiets-puzzeltocht. De dag waarop een fiets-puzzeltocht wordt georganiseerd, wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Begeleidsters

Harriëtte Clyncke
Sandra den Exter

Taken:

  • instrueren van de misdienaars en acolieten, zowel het inwerken van nieuwe misdienaars als oefenen voor bijzondere vieringen
  • maken van roosters van dienbeurten voor de misdienaars en acolieten; dit in overleg met de mogelijkheden en wensen van hen
  • contact houden met de misdienaars en acolieten en de ouders
  • maken en uitreiken van de oorkondes bij jubilea
  • maken van verjaardagskaarten
  • zorg voor werving van nieuwe misdienaars en acolieten
  • in parochieverband samen met de andere misdienaarbegeleiders de jaarlijkse misdienaarreis of -fietstocht mede organiseren