vormsel geest thumbHet sacrament van het vormsel

Het vormsel is sterk verbonden met de doop. De doop wordt gezien als het beginproces in geloven. Het Vormsel versterkt die groei en is een voltooiing van de opname in de Christengemeenschap.

De doop, het vormsel en de eucharistie zijn 3 sacramenten, die je inwijden in het Christelijk geloof.

De bisschop krijgt een speciale rol bij de inwijdingsmomenten. Hij vertegenwoordigt niet alleen de lokale kerk, maar de hele geloofsgemeenschap, waarbij de dopelingen of de vormelingen zich bij willen aansluiten.
Toen er in het verleden veel mensen gedoopt moesten worden, werd het voor de bisschop onmogelijk om daar altijd bij te zijn.

Zo is het ontstaan, dat de handoplegging bewaard werd tot de bisschop kon komen, vaak maar eens in de paar jaar. Zo kwamen doop en vormsel los van elkaar te staan.
Het Vormsel is een begin van volwassenheid, een keuze die zelf gemaakt kan worden. De vormelingen spreken nu zelf de doopbelofte uit, die bij de doop door de ouders werd uitgesproken.

Verantwoordelijke pastor en werkgroep:

Ralf Grossert
Sandra den Exter

Als voorbereiding op het H. Vormsel zijn bijeenkomsten georganiseerd voor de vormelingen en oor hun ouders/verzorgers.

Vormselviering in 2019:

De vormselviering in Hulst vindt op zaterdag 15 juni 2019 om 19.00 uur plaats in de basiliek.

Doopkaars:

Tijdens de vormselviering wordt de doopkaars van uw kind opnieuw ontstoken. Graag de eigen doopkaars meenemen van thuis, eventueel is er een kleine kaars beschikbaar in de kerk voor vormelingen die geen eigen doopkaars hebben. Kijk thuis even, of de doopkaars goed aan te steken is; als het pitje vast zit in het kaarsvet, is de kaars niet makkelijk aan te steken.

Reservering:

In de vormselviering worden er per vormeling stoelen gereserveerd voor ouders/verzorgers en voor broers/zussen in het middenschip. Dus alleen voor het eigen gezin. De vormelingen zitten steeds op de tweede stoel vanaf het middenpad.

Er worden dus geen plaatsen gereserveerd voor overige familieleden! Tijdig aanwezig zijn is de boodschap.
Wil u dit ook doorgeven aan uw familie, het is zo vervelend op zo’n feestelijk moment ‘politieagent’ te moeten spelen.

Fotograferen:

Fotograferen door familieleden of vrienden tijdens de viering is niet toegestaan. Er wordt een fotograaf geregeld. Wilt u dit aub.ook aan familie, vrienden en kennissen doorgeven? Het is voor iedereen storend en onrustig wanneer er constant mensen gaan staan om een goede foto te nemen of te filmen en wanneer er steeds ‘geflitst’ wordt tijdens de viering. De fotograaf zorgt er echt wel voor dat uw kind goed in beeld komt.

We willen u vragen de regels van 'het huis' te respecteren, dan wordt het een feest voor iedereen. Wil u deze afspraken ook doorgeven aan verdere familieleden en vrienden?
Dan ontstaan er geen vervelende situaties die dag.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met:

Ralf Grossert
Sandra den Exter

liesen j pastor  De vormheer is:

  bisschop J.W.M. Liesen