WCV leken bijbel brood

De werkgroep liturgie van de parochiekern van de H.Willibrordus bestaat uit een 2 personen.  Zij bereidt de woord- en communievieringen voor en verzorgt zij de verkondiging en liturgie op Allerheiligen of Allerzielen en op Aswoensdag.

In de vieringen gaan altijd 1 of beide leden van de werkgroep voor, waarbij één de overweging of prediking verzorgt.
Verder ziet deze groep het als haar taak om op het terrein van verkondiging en geloofscommunicatie in onze parochiekern, en zo gewenst t.b.v. de parochie H. Maria, Sterre der Zee, alert te zijn op allerlei ontwikkelingen en als klankbord te fungeren voor werkgroepen van woord- en communievieringen in de parochie H.  Maria, Sterre der Zee die dit op prijs stellen”.

De werkgroep vergadert één keer per maand.

Lid

  • Jan de Kort

Begeleider: K. Van de Wiele