gezinsvieringen vieren

In de zomer van 2005 is een start gemaakt met een nieuwe opzet van kinderliturgie in de parochiekern Hulst. Om de inzet van mensen zo goed mogelijk te benutten zijn de werkgroep gezinsmissen en de communiewerkgroep daarom samengevoegd tot de nieuwe werkgroep kinderliturgie.
In de nieuwe opzet werken we met een grote groep part time vrijwilligers. En... het doet ons goed om te zien dat deze nieuwe opzet werkt! We kunnen met trots over een succes spreken! Wat houdt deze nieuwe opzet in? We willen het in het kort uitleggen:

De werkgroep kinderliturgie bestaat ondertussen uit zo'n dertig mensen. Binnen die groep hebben mensen kunnen aangeven waar hun interesse ligt en wat ze wel en niet willen doen. Er zijn mensen die het leuk vinden om teksten voor de gezinsvieringen te zoeken en te maken en de liturgie samen te stellen. Er zijn ook mensen die zich graag in willen zetten voor de catechese en het begeleiden van communicantjes. Ook hebben we een “doe groep” die zich bezighoudt met versieringen en andere praktische zaken rondom de communie. We hebben mensen die het fijn vinden om tijdens de vieringen in de kerk actief te zijn en te lezen bijvoorbeeld. Anderen doen dat liever niet, maar willen wel het secretariaat mbt de communie beheren, typen, kopiëren, vouwen of voor koffie zorgen na de dienst. Voor alle taken hebben we mensen nodig en gelukkig zijn die er nu ook!

Iedereen kan uiteraard zelf zeggen hoeveel tijd men wil investeren. Ook als het gaat om het maken van gezinsvieringen kunnen onze vrijwillig(st)ers aangeven in welke tijd van het jaar zij de meeste tijd hebben of naar welke viering de interesse uitgaat. De enige voorwaarde is dat men minimaal aan de voorbereiding van twee vieringen per jaar meedoet.

kerkgemeenschap thumb

We merken dat deze opzet de mensen ‘fris' houdt, er geen sprake is van sleur en dat de mensen al uitkijken naar de volgende viering waarin ze meehelpen. Dit alles heeft in de afgelopen vieringen zijn vruchten afgeworpen. Ons uitgangspunt is; vieringen maken die dicht bij de mensen staan, met thema's die herkenbaar zijn. Vieringen die warmte en gastvrijheid uitstralen en waar GROTE en kleine mensen zich goed bij voelen.

Op deze manier bereiken wij veelal jonge mensen en gezinnen. En dat is natuurlijk ook onze bedoeling. De sfeer in de kerk is anders dan tijdens de ‘gewone' vieringen. Veel (soms kleine) kinderen in een viering brengen blijdschap en vertedering met zich mee, maar soms ook een beetje “onrust”. Aan de ene kant is dat niet zo erg en het hoeft heus niet muisstil te zijn. Aan de andere kant mogen we wel weten dat we in een kerkruimte zijn, waarin eerbied en respect past. Het is ook belangrijk dat de kinderen dit leren en dat jong en oud rekening houden met elkaar.

De werkgroep voorziet blijkens de grote opkomst van jonge gezinnen in een duidelijke behoefte. Wij zullen graag op de ingeslagen weg doorgaan en we hopen dat de sfeer in onze vieringen iedereen mag aanspreken, jong en oud en dat er van onze vieringen blijdschap en vreugde, maar ook eerbied en respect uitgaat. Van harte welkom dus, want de kerk is van de mensen, de mensen ZIJN de kerk.

Kinderliturgie

 Kinderliturgie en gezinsmissen