hulst 3 banieren

De basiliek van de H. Willibrordus in Hulst heeft een rijke liturgische traditie. Zo heeft zij ook de beschikking over banieren. Dit zijn lange lappen stof in de kleuren rood, wit en geel. Bij grote liturgische feesten en evenementen worden de banieren opgehangen, meestal in de combinaties geel & wit (bijvoorbeeld bij bijzondere kerkelijke feesten, zoals de viering van de Eerste Heilige Communie), geel & rood (bijvoorbeeld bij de viering van het H. Vormsel) of wit & rood (bijvoorbeeld bij de viering van een bijzonder huwelijk). Door hun opvallende kleur en hun plaats in de basiliek zorgen de banieren voor een extra feestelijk dimensie.

Om de banieren op te hangen is een kleine werkgroep opgericht. Deze zorgt ervoor dat de banieren op een hoepel worden bevestigd, worden opgehesen en aan de pilaren worden bevestigd (meestal in het schip van de basiliek voor het torenaltaar). Spoedig na de viering worden de banieren weer neergelaten en opgeborgen. Zo blijven ze in goede staat.

Leden

Werk in uitvoering