De voorbereiding op het H. vormsel gebeurt voor alle vormelingen in en om de basiliek.vormsel geest thumb

De kinderen van groep 8 van de katholieke basisscholen, de Moerschans, de Nobelhorst en St. Willibrordus krijgen daarnaast ook nog een aantal lessen op school.

Wij hebben ons geëngageerd om dit jaar er echt tegen aan te gaan en uw kind(eren) mee te nemen langs de boeiende weg van geloven.

Ook van hen vragen we een bepaald engagement.

En ja, ook van u vragen we betrokkenheid. Wij steken heel wat energie en tijd in het op een zinvolle, uitdagende manier met jullie, uw kind(eren) mee te nemen op tocht de komende maanden, omdat we dat belangrijk vinden, omdat jullie, uw kind(eren) dat verdienen.

We vinden dan ook dat uw kind(eren) bij iedere activiteit aanwezig moeten zijn. Het gaat op zich over niet eens zoveel momenten, maar het zijn dan wel kwaliteitsmomenten op weg naar het vormsel.

Wanneer jullie, uw kind(eren) onverhoopt toch een keer niet aanwezig kunnen zijn, dan willen wij dit tijdig weten. En bij verhindering vragen we ook steeds een duidelijke reden.

We zijn heel blij dat ook jij, ook uw kind, uw kinderen deelnemen aan de voorbereiding van het vormsel en we hopen dat het een inspirerende voorbereidingstijd mag worden.

Het programma voor het schooljaar 2019/2020 ziet er als volgt uit::

datumtijdactiviteitthemavoor
9-11-2019 9.45 – 15.30 ‘Lopend Vuurtje'
dag voor alle vormelingen
van het bisdom in Bergen op Zoom
‘Gezellig, veel actie, soms heel stil,
ontdek de kracht van de H. Geest
vormelingen
23-1-2020 16.30 – 17.30 voorbereiding startviering Kiezen voor Jezus? Hoe doe je dat? vormelingen
25-1-2020 19.00 uur startviering in de basiliek 'Aan welke kant sta jij?' vormelingen en ouders
15-3-2020 11.00 -16.30 bijeenkomst in de basiliek in Hulst
voor alle vormelingen van
Zeeuws-Vlaanderen
Circle of Life':
11.00 uur eucharistieviering en daarna:
een boeiend programma rond de thema's:
aarde, lucht, vuur, water, eten drinken,
vasten, Maria, bijbel, enz.
vormelingen
8-4-2020 19.00 uur chrismamis in Hulst met medewerking van de
vormelingen uit heel Zeeuws-Vlaanderen
In deze viering zal door de bisschop het H.
Chrisma worden gewijd waarmee de
vormelingen bij hun vormsel worden gezalfd.
vormelingen en ouders
27-5-2020 13.15 – 16.00 ‘doedag' in de basiliek De heilige Geest van God op het spoor komen. vormelingen
19-6-2020 16.00 – 16.30 oefenen voor de vormselviering indeling van de lees- en doetaken vormelingen
20-6-2020 19.00 uur viering van het heilig vormsel in de basiliek viering van het H. vormsel,
(vormheer: Mgr.Jan Liesen)
vormelingen, ouders en ……..

 

Kosten?

Wanneer u jaarlijks parochiebijdrage betaalt, zijn er voor u mogelijk geen extra kosten verbonden aan de deelname van uw kind aan het vormsel.

Het bisdom denkt als parochiebijdrage aan 1% van het gezinsinkomen met als richtbedrag € 116,00 per gezin.

Meer info over de parochiebijdrage en het belang van parochiebijdrage voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap en dus ook van alles waar de geloofsgemeenschap voor staat vindt u in de extra brief die u zal ontvangen van de kasbeheerder van de parochiekern Hulst.

Helpers gevraagd!

Wij kunnen het niet alleen!
We hopen dat we ook op u, als ouders/verzorg(st)ers een beroep kunnen en mogen doen de komende maanden.
Veel handen maken licht werk!

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met:

pastor Ralf Grossert
pastor Katrien Van de Wiele
Sandra den Exter