ehc

Voor de ouders die overwegen of hun kind deel zal nemen aan de communieviering willen we nu alvast de nodige informatie verstrekken.

Voorafgaand aan de communieviering staat een kennismakingsviering gepland. In deze viering stellen de aanstaande communicanten zich voor aan de mensen in de kerk.

Na de communieviering staat de naviering gepland. In alle drie de vieringen worden de kinderen verwacht.

We organiseren twee informatieavonden voor de ouders/begeleiders. U zult t.z.t. een uitnodiging ontvangen, met het verzoek op 1 van beide avonden aanwezig te zijn Tijdens deze avond zult u verdere uitleg krijgen over het traject dat de kinderen zullen doorlopen en zal iemand van het pastoraal team aanwezig zijn. Daarnaast ontvangt u tijdens deze avond een informatiebrochure met praktische zaken.

Als u besloten heeft uw kind deel te laten nemen aan de eerste heilige communie, kunt u uw kind aanmelden via het parochie secretariaat. Ook via de basisscholen te Hulst zijn aanmeldformulieren verspreid.

Indien u uw kind heeft aangemeld wensen wij u en uw kind in ieder geval een hele fijne voorbereiding op de eerste heilige communie!

Data

Informatieavond voor ouders/begeleiders:
Communieviering:
Speurtocht:
Kennismakingsviering:
Naviering:

zondag 23 april 2017 om 11.30 uur
woensdag 8 maart om 14.00 uur
19 maart 2017 om 11.00 uur
21 mei 2017 om 11.00 uur