collecte

De collectantengroep van de basiliek verzorgt met de weekenden en op feestdagen de collecten, met als doel financiële ondersteuning van de parochiekern en charitatieve instellingen.

Er worden  bijeenkomsten gehouden voor de collectanten.Op deze bijeenkomsten wordt informatie van de parochiekern gegeven, worden collecteaangelegenheden geregeld, ervaringen uitgewisseld en afspraken gemaakt voor de komende periode.

Het aantal collectanten bedraagt thans twintig, waarvan acht vaste, die de collecten in de weekenden verzorgen en nog twaalf die op verzoek bij feestdagen en bijzondere aangelegenheden assisteren.

Voor de indeling van de collectanten maken we met de kerstdagen voor alle vieringen, sinds kort, een rooster van de collectanten.

Gezien de gunstige ervaring hiermee besloot de vergadering in november 2003 dit ook in te voeren voor de weekendvieringen. Vervolgens werd voor de periode van één januari 2004 tot en met 28 maart 2004 een rooster van collecten opgesteld, waarmee thans wordt gewerkt. Zo is voor ieder duidelijk wie, wanneer en ook nog waar hij/zij verwacht wordt te collecteren. Hierbij is afgesproken dat iemand die verhinderd is, voor een vervanger zorgt. Ook deze manier van werken voldoet goed.

Collectanten

Begeleider

K. Van de Wiele