Hulst misdienaars3Wanneer een jongen of meisje de eerste communie doet, maken ze vaak voor het eerst écht kennis met wat er allemaal gebeurt in een eucharistieviering of woord- en communieviering. Ook ervaren ze dat niet alleen de voorganger in die viering een belangrijke rol speelt maar dat er nog vele andere vrijwillig(st)ers, jong en oud, hierbij helpen. Zo zien ze bijvoorbeeld dat die voorganger steeds door 2 helpers vergezeld wordt en dat die toch óók belangrijk zijn, onze misdienaars.

Binnen onze cluster vormen de misdienaars een vaste, enthousiaste groep van medewerk(st)ers Daarmee helpen zij die vieringen een waardig karakter te geven.

Waardering

Als blijk van waardering voor de inzet van onze misdienaars wordt na iedere 2½ jaar ‘trouwe dienst’ tijdens één van de vieringen een oorkonde uitgereikt.

Misdienaarsuitje

Ieder jaar wordt er een misdienaarsuitje georganiseerd voor alle misdienaars van de parochie H. Maria, Sterre der Zee.

Interesse?

Heb je interesse om misdienaar te worden? Dan kun je je opgeven bij de misdienaarcoördinator van jouw parochiekern:
voor Heikant: Tine Pollet-Vereecken
voor Koewacht: Emmy van Remoortele