kosterspeldSinds het terugtreden van onze vaste koster Dees van den Brande (in 1996) is het kosterschap in onze kerk ingevuld door vrijwilligers.

Momenteel zijn er drie zondagskosters: mevrouw Marleen Mariman-de Keijzer, Frans Otto en Jacques Smeets. Voor uitvaarten zijn beschikbaar mevrouw Marleen Mariman –de Keijzer en Jacques Smeets en voor huwelijken en doopsels is mevrouw Ria Elegeert-van Hoecke de koster.

Tweemaal per jaar is er kostersoverleg, tezamen met een lid van de parochiekerncommissie. De roosters van dienst worden in goed onderling overleg samengesteld en desgewenst kan er onderling geruild worden. Wij allen beschouwen ons werk als zeer zinvol en rustgevend. Mede daardoor roept de parochiekerncommissie gegadigden op om zich aan te melden bij de ons voor kosterswerk. Indien u niet precies weet wat het inhoudt, kunt u een of meerdere keren meelopen met een dienstdoende koster.