Heikant & St. Jansteen    
  Voorzitter Jos van Damme
  Secretaris vacant
  Kasbeheerder  dhr. G. Pleunis
  Bouwzaken dhr. J.H. Beckers
  Lid dhr. J. van Damme
  Eerste aanspreekbare pastor R. Grossert
Koewacht    
  Voorzitter
Jos van Damme
  Secretaris vacant
  Kasbeheerder mw. L. van der Ha-van Vlierberghe
  Lid mw. Emmy van Remoortele-de Cock
  Eerste aanspreekbare pastor R. Grossert

contactnetwerk handen1 juni 1995 is de Werkgroep Parochiekern Contactpersonen Sint Jansteen opgericht op initiatief van het toenmalige Kerkbestuur. De parochiekern werd verdeeld in een aantal wijken en iedere vrijwilligster kreeg haar eigen wijk.

De taak van deze vrijwilligsters (er zijn alleen maar dames) bestaat uit:

  • Een kaartje sturen en/of bezoekje brengen wanneer er een kindje/volwassene gedoopt wordt, bij de Eerste Communie, het Vormsel, Huwelijk, jubilea en overlijden. Voor een huwelijk, jubilea en overlijden wordt een kaart gebruikt met een pentekening van onze parochiekernkerk.
    Voor de dopelingen is een aparte kaart en ook voor de communicantjes en vormelingen.
  • Een bezoekje brengen aan nieuwkomers in de wijk en hen het ”gele boekje” (een informatiebrochure over de parochiekern) overhandigen.
  • Aanspreekpunt zijn in de wijk of straat.
    De contactpersoon geeft informatie door over de parochiekern. Omgekeerd kunnen vragen en wensen doorgegeven worden aan de parochiekerncommissie of de pastores.
  • Rondbrengen van de 'Kerkkoerier' 4x per jaar.
  • Rondbrengen van de Vastenactiezakjes.
  • Bezorgen van de brieven voor Allerzielen. Dit zijn uitnodigingen voor nabestaanden van de parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden en vanuit onze kerk zijn begraven om deel te nemen aan de viering van Allerzielen. Na deze viering worden de kruisjes uitgedeeld.

Momenteel bestaat onze werkgroep uit 27 dames, drie leden vormen de kerngroep.
Dit ”bestuur” schrijft twee bijeenkomsten per jaar uit (in maart en oktober) voor alle vrijwilligsters om de lopende zaken te bespreken en zorgt voor de nodige administratie.

Vrijwel bij iedere bijeenkomst is pastor K. Van de Wiele als eerst aanspreekbare pastor voor onze parochiekern aanwezig en Dhr. Guus Pleunis namens de parochiekerncommissie.

Tijdens onze bijeenkomsten komen ook zaken aan de orde als SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) en de tarieven voor diensten van het Bisdom.
Ook hebben we wel eens Thema-avond georganiseerd samen met de werkgroepen Parochiekern Contact Personen uit Heikant en Koewacht b.v. over Stichting Palazzoli.

contactpedrsoon van de werkgroep: mw. T de Bruijn