Zonnebloem Clinge ... 35 jaar jong!

zonnebloem logo3zonnbloem logo1De Zonnebloem Clinge bestaat al ruim 35 jaar.
Wij zijn een onderdeel van een landelijke organisatie die zich inzet voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of handicap. Ofwel mensen die niet vanzelfsprekend aan alles kunnen deelnemen.
De vrijwilligers van de plaatselijke afdeling gaan regelmatig op bezoek bij deze doelgroep.
Activiteiten die de vrijwilligers voor de gasten van de Zonnebloem organiseren zijn:
Huisbezoeken - Zonnedagen: (uitjes enkel met een vrijwilliger of met een kleine groep) – Winkelen (voor de nieuwe zomer – wintergarderobe) - Bootdagtochten – Bezoek aan een tuincentrum – Bezoek aan musea – Een modeshow – De eigen streek verkennen – Een Nieuwjaaractiviteit – Kleine activiteiten afgestemd op de wens van de gasten – etc..
De regio Oost Zeeuws-Vlaanderen tekent voor de organisatie van de regionale vakantieweek en een theatershow of boottocht.
Onze taak als vrijwilliger houdt in dat je een zekere verantwoordelijkheid hebt tegenover de gasten die je bezoekt; je kunt niet alle problemen van de mensen oplossen maar een luisterend oor, een leuke dag of een gezellige vakantieweek aanbieden doet heel veel.
Kortom in de 35 jaar dat de zonnebloem – afdeling Clinge bestaat, is deze vereniging in ons dorp voor onze doelgroep niet meer weg te denken.
In Clinge werd op 1 april 1980 onze afdeling, opgericht door Gerarda Lansu.
In 1988 stopte Gerarda als voorzitter en werd ze opgevolgd door Marleen Smet-van der Kelen.
In het jaar 2000 bestond de groep uit een dagelijks bestuur van 3 personen, waren er 12 medewerksters actief en was er voor het eerst in deze 25 jaar een vaste mannelijke medewerker bijgekomen!
Op 1 en 2 april van het jaar 2000 is het 25 jarig jubileum gevierd
Vanaf 2007 tot 2012 was Yvonne Segers voorzitter. Daarna heeft Claudine de Moor ruim drie jaar leiding gegeven aan het bestuur.
Tijdens de vergadering van 15 oktober 2015 hebben de vrijwilligers uit hun midden Carlos Dhont als de nieuwe voorzitter gekozen.
Het bestuur van onze afdeling bestaat nu uit vijf personen die samen met de ruim 20 vrijwilligers zich de komende jaren zullen inspannen om de doelstelling van de Zonnebloem om te zetten in allerlei leuke activiteiten voor de gasten van de Zonnebloem, afdeling Clinge.
Ook u kunt een steentje bijdragen om te zorgen dat wij dit mooie werk in de toekomst voort kunnen zetten door het kopen van loten of door lid te worden van onze vereniging.
Wenst u gast te zijn van de Zonnebloem, dan kunt u contact opnemen met mevr. Yvonne Segers (tel 0114-312915).

Kijk op de website: www.zonnebloem.nl/clinge of bel even naar de voorzitter Carlos Dhont (tel. 0114-315239 )