sam s kledingactieElk jaar wordt er in de meimaand meegedaan met Sam’s kledinginzameling. Daags vóór de kleding wordt opgehaald, kunnen oude kleding, schoeisel en huishoudlinnen afgegeven worden in het portaal van de kerk. Dit kan voortaan

tussen 9. 00 uur en 19.00 uur.

Deze datum wordt ruim van tevoren meegedeeld. Voor meer informatie of vragen kan u terecht bij de contactpersoon; voor de parochiekern Clinge is dat Annemie de Loos.
Wil iemand op een andere dag inleveren, kan dat na een afspraak met Annemie de Loos en dat het hele jaar door.