lector lezenaarlector bijbelIn elke viering wordt de voorganger ondersteunt door een lector die vooral in de ‘dienst van het woord’ een belangrijke rol speelt. Hij/zij leest voor de lezenaar op het altaar de eerste lezing, de voorbeden met de gevraagde intenties en op het eind van de viering de mededelingen voor. Ook de liederen worden door hem/haar aangekondigd. Verder helpt de lector ook bij het uitreiken van H. communie.

Clinge

Tweemaal per jaar komt deze groep bijeen om een planning te maken en even bij te praten.
Onze parochiekern telt momenteel 5 lectoren:

  • Ria de Koster-de Puijsseleyr (zij verzorgt de coördinatie),
  • Magda Ivens
  • Annelies Smits-de Smet
  • Ria Smet-van de Vijver
  • José Verhelst-Adam

 

Graauw

De lector in de maandelijkse viering is dhr. J. de Baar.

 

Nieuw-Namen

Onze parochiekern telt momenteel 5 lectoren nl. mw. M. van Driessche-Crombeen, mw. Rita Ferket-de Clerck, mw. A. de Maeyer-de Deckere, mw. G. Leenknecht- v. Dorsselaer en mw. L. van Driessche-Steyaert.