caritas kleurOmdat het ons een zorg is! Helpen waar geen helper is.

De vraag wordt wel eens gesteld... Wat doet caritas nu eigenlijk? Waar staan ze voor? Doen ze überhaupt wel iets? Het caritasbestuur heeft altijd gewerkt in de luwte en wil nu meer in beeld komen, omdat het nodig is door de veranderde maatschappelijke situatie.

Een parochie heeft de opdracht geloof ‘te leren’, ‘te vieren’ en ‘te dienen’. En bij de opdracht dienstbaar te zijn, komt het caritasbestuur in beeld. Daar waar mensen uitgedaagd worden, vanuit hun geloof, zorg te dragen voor medeparochianen en mensen waar ook ter wereld, kan en moet het caritasbestuur ondersteunend aanwezig zijn. Het caritasbestuur zorgt dat mensen aan de rand niet vergeten worden in de rush van de alledaagse taken van de parochie.

Vanuit de ontwikkeling van de verschillende caritasbesturen tot één parochieel caritasbestuur zijn in een aantal parochiekernen plaatselijke diaconale werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen hebben als taak de lokale diaconie in beeld te hebben en te houden. De diaconale werkgroepen zijn de plaatselijke ogen en oren van de geloofsgemeenschap en het caritasbestuur. Zij kunnen plaatselijk signaleren wat de noden zijn. Zowel de noden signaleren aan de parochie en bestaande parochiële groepen die actief zijn op het terrein van de diaconie (bv. ziekenbezoekgroep of rouwzorg) als aan het caritasbestuur die de overkoepelende contacten onderhoudt met maatschappelijke organisaties (bv. Hulst voor Elkaar, Vluchtelingenwerk) wanneer er vragen zijn die het plaatselijke niveau overstijgen (bv. structurele problemen).

Wat gebeurt er op dit moment vanuit het caritasbestuur?

De caritas biedt via het Noodfonds hulp aan mensen die tussen de mazen van het sociale netwerk vallen. Hulst voor Elkaar zorgt voor de screening. Soms komen er ook vragen vanuit de geloofsgemeenschappen om mensen financiële steun te bieden. Bijvoorbeeld via de leden van het pastorale team.

Structurele bijdragen zijn er aan:
 • Sinterklaasacties
 • ·De plaatselijke afdelingen Zonnebloem
 • Stichting Kadoos (Kloosterzande)
 • Stichting De Melkkan (Hulst)
 • Stichting De Voedselbank
 • Vluchtelingenwerk Nederland
 • Ziekenbezoekgroep
 • Rouwzorg
 • De diaconale projecten van het bisdom
  [Nieuwe Diaconie in de Nieuwe Parochie; Uitzicht door inzet (baanloosheid); Geloof in je toekomst (jongeren in kansarme situaties); Parochies aan de slag voor de kwetsbaren (publiciteit en zichtbaarheid); Vluchtelingen voor vluchtelingen]
 • ·Amnesty International
 • Artsen zonder grenzen
 • Memisa
 • Steun aan onze missionarissen
  [Pater Marcel Mangnus, Missionarissen van Afrika (Witte Paters) – Tanzania; Pater Swinne, Orde der Camilianen – Colombia; Pater Nijsten - Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria (Oblaten van Maria) – Suriname; Stichting pater Dobbelaar – Lazaristen (Congregatie der Missie) – Ethiopië]
 • Vastenactie
 • Stichting Vluchteling

Wat zijn de speerpunten in de activiteiten van caritas voor de komende jaren?

 • Vanaf de 40 dagentijd 2017 wil de caritas proberen om ieder jaar een project gedragen door iemand afkomstig uit Oost Zeeuws-Vlaanderen voor te dragen als Vastenactieproject om zo de betrokkenheid van de vrijwillig(st)ers en parochianen te stimuleren en het enthousiasme voor de Vastenactie hoog te houden.
 • Doorheen de jaren ontdekken we steeds meer dat de geëigende kanalen om in contact te komen met mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken steeds minder werken. Er komen steeds minder signalen binnen vanuit de parochie, zowel vanuit de (diaconale) vrijwillig(st)ers actief in de plaatselijke kernen, als via de leden van het pastorale team. De bijna vanzelfsprekende lijntjes vanuit het verleden verdampen meer en meer. Ook de signaalfunctie via de officiële instanties zoals Hulst voor Elkaar (gemeente Hulst) en Aan Z (gemeente Terneuzen) is minimaal. We moeten op zoek naar andere kanalen van communicatie en bekendmaking van het werk van caritas. We weten namelijk met zekerheid dat de nood er de laatste jaren niet minder op geworden is, steeds meer mensen glippen door de mazen van het sociale vangnet.
 • We willen de komende jaren de contacten tussen de drie caritasbesturen in Zeeuws-Vlaanderen intensiveren. Om een goede diaconale werking in Zeeuws-Vlaanderen te garanderen voor de toekomst, lijkt een regelmatig overleg en het delen van ervaringen, essentieel.

Mensen wordt wakker,
wrijf je ogen uit, en kijk om je heen:
zie de nood van de mensen, dichtbij en veraf.
Wordt wakker en kijk niet weg,
vlucht niet in allerlei excuses.
Wordt wakker!

Beleidsplan Caritas H. Maria Sterre der Zee - 2017-2022

Openen

Achtergrond en concrete invulling Beleidplan Caritas 2017-2022

Openen

Wanneer u contact zoekt met de parochiële caritasinstelling, kunt u mailen naar het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wanneer het zorgvragen betreft, kunt u mailen naar het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik voor een vergroting op de foto

190207_Vastenactie_poster_2019

160214 vastenactie

 Jaarlijks in de veertigdagentijd worden door de werkgroep Vastenactie allerlei activiteiten ontplooid voor een goed doel in de derde wereld. Het doel wordt de laatste jaren bepaald voor het gehele bisdom. Wij als werkgroep sluiten hierbij meestal aan, maar in 2019 is de opbrengst, net als in 2018, voor het project 'Laat een beperking geen beperking zijn voor een menswaardige toekomst', waar de zusters franciscanessen van Sint Anna zich voor inzetten in Kenia.

 

 
Vastenactieproject 2019 in de parochie H. Maria Sterre der Zee

klik op de foto voor een vergroting

180221 Vastenactie 2018 4Nog steeds hebben kinderen en volwassenen met een beperking (zowel mentaal als fysiek) het heel erg moeilijk in de Keniaanse samenleving. Beperkingen worden nog te vaak gezien als een straf van God en kinderen worden daarom nog te vaak weggestopt of zomaar aan hun lot over gelaten. De zusters franciscanessen van Sint Anna bieden de kinderen een zo stabiel mogelijke basis zodat ze kunnen uitgroeien tot zelfstandige, krachtige volwassenen. Ze zorgen voor de nodige operaties en een gedegen onderwijs. Het voordeel van het project is dat het is ingebed in een groter geheel, dat al jarenlang zijn waarde heeft bewezen. Het project wordt gebouwd op de jarenlange ervaring van de zusters.

 

klik op de foto voor een vergroting

180221 Vastenactie 2018 3Door onze bijdrage willen we de zusters een steun in de rug bieden zodat zij hun goede werk kunnen blijven voortzetten op een zo’n kwalitatief mogelijke manier.

Hoe beter de kwaliteit van de gebruikte materialen, hoe makkelijker de zusters en de Amref Flying Doctors kunnen werken en hoe meer kinderen ze kunnen helpen.

Afgelopen jaar hebben we door onze gezamenlijke inspanningen het mogelijk gemaakt dat de zusters onder andere een microscoop (Olympus X 31) en een operatiezaal lamp hebben kunnen aankopen.

Ook dit jaar weer willen we de zusters een steuntje in de rug bieden. 

190207_Vastenactie_2019_1

 Hoe kunt u steunen?

 • Doe mee met de activiteiten van de diverse Vastenactie werkgroepen
 • Doe een bijdrage in het Vastenzakje
 • Neem deel aan de collectes in de kerk
 • Maak een bijdrage over op NL80 RABO 0172 460 638  t.n.v. Caritas H.Maria Sterre der Zee onder vermelding van project 400405
  Het vermelden van het projectnummer is belangrijk!

Vastenactie Nederland geeft een bunus van 50% aan ons project. Geeft u €10? Dan ontvangt het project €15!

 

 

 

regio rouwzorg

Afscheid nemen, rouwen doe je niet alleen....

En toch... soms heb je het gevoel dat geen mens het echt begrijpt, dat je jezelf kwijt bent; dat je te moe bent om alles nog te dragen.

Dan is het goed om met anderen te praten; die dit ook doormaken; die je niet vreemd vinden; aan wie je niet alles moet uitleggen; die het echt begrijpen.
Het geeft je het gevoel niet alleen te zijn.

Want rouwen hoef je niet alleen te doen....
Praten met lotgenoten, delen van pijn en verdriet, moed vinden bij elkaar....

Dit kan in de rouwgroep die de rooms-katholieke parochie samen met de gemeenten van de Protestantse kerken elk jaar organiseren.

In acht bijeenkomsten luisteren mensen naar elkaars verhaal en wisselen samen ervaringen uit onder de deskundige begeleiding van het rouwzorgteam. De groepen tellen niet meer dan tien personen. Om elkaar beter te leren kennen en om het vertrouwen te laten groeien binnen de groep, is het nodig om alle acht bijeenkomsten te volgen.

Elk najaar starten er twee rouwgroepen:

 • één avondgroep van 19.30 tot ± 22.00 uur
 • één middaggroep van 14.00 tot ± 16.00 uur.

Voor het jaar 2018/2019 zijn de data:

voor de dinsdagavondgroep:

6, 13, 20en 27 november 2018
4 en 18 december 2018
8 en 15 januari 2019

voor de maandagmiddagroep:

5, 12, 19 en 26 november 2018
3 en 10 december 2018
7 en 14 januari 2019

Bij voldoende aanmeldingen start een aparte groep voor ouders, die een kind hebben verloren op 8 dinsdagavonden van 19.30 tot ± 22.00 uur.
De data zijn:
12, 19 en 26 februari 2019
5, 12, 19 en 26 maart 2019
2 april 2019

Kan er geen aparte groep gevormd worden, dan kunnen ouders wel aansluiten bij de avond- of middaggroep.

Inschrijven vóór 6 oktober a.s. bij de  leden van de stuurgroep van uw parochiekern of protestantse kerken of bij een van de leden van het rouwzorgteam (zie hieronder).

Alle bijeenkomsten gaan door in de pastorie van Hulst, Steenstraat 22, 4561 AS Hulst.

Heeft u zelf iemand verloren of kent u iemand die steun zou kunnen hebben aan de rouwgroep, dan kunt u, ongeacht levensovertuiging, contact opnemen. Deelname is gratis.

De werkwijze

In 2000 is in de regio 0114 in Oost Zeeuws-Vlaanderen een initiatief rouwzorg gestart vanuit RK parochie in samenwerking met de Protestantse kerken. De bedoeling is begeleiding te organiseren na het overlijden van een betekenisvol iemand.
Sinds 2001 kwamen 255 rouwenden samen in 41 groepen.
Er is gekozen voor het werken in gespreksgroepen, die begeleid worden door het rouwzorgteam. Dit team (met landelijk certificaat: rouw- en verliesbegeleiding) bestaat uit drie personen: een pastor als beroepskracht en op vrijwillige basis: ervaringsdeskundige en een ervaringsdeskundige maatschappelijk werkster. Zij vormen de dagelijkse leiding. Zij organiseren de activiteiten van de rouwzorg en ondersteunen de stuurgroep.

De stuurgroep bestaat uit contactpersonen van elke parochiekern / protestantse gemeente uit de regio. Deze verantwoordelijken nodigen mensen uit voor de rouwgroepen, hebben ter plekke aandacht voor rouwenden en fungeren als tussenpersonen en ondersteuning voor het rouwzorgteam. 

Leden van de stuurgroep met adressen per parochiekern

Boschkapelle & Stoppeldijk
Clinge
Graauw
Heikant
Hengstdijk
Hulst
Kloosterzande
Koewacht
Lamswaarde
Nieuw-Namen
St. Jansteen
Terhole
Algemene ondersteuning kwaliteit
Voor de Protestantse kerken   
Marlies Everaert
Via Rouwzorgteam: Maggie Sandkuyl
Via Rouwzorgteam: Maggie Sandkuyl
Marlies Martinet
Corry de Cock-Lauret
Luc Brems

Tiny Seij
Fien Martinet-Burm
Lia Brooijmans
Paul de Deckere
Via Rouwzorgteam: Maggie Sandkuyl
Marleen Dobbelaar

Robert Bickel
Leny Maat

Alle rouwenden zijn dan ook welkom, ongeacht hun levensovertuiging.

Hoe zitten die avonden in elkaar?

Elk najaar worden twee groepen gevormd van jongere en/of oudere mensen met partnerverlies of verlies van een andere dierbare (broer, zus, ouder, vriend, vriendin). Er is een middag- en een avondgroep. In het voorjaar start een groep ouders, die een kind hebben verloren (ook tijdens de zwangerschap). Wie deelneemt, engageert zich voor acht opeenvolgende bijeenkomsten. Tijdens die middagen/avonden wordt gepraat over wat verlies met een mens doet: de gevoelens, de herinneringen, de vragen rond zingeving en hoe de draad weer oppakken. De rouwbegeleiding werkt zowel op het vlak van gevoelens als op de manier van denken over rouw.
Rouwenden zijn kwetsbaar en hebben vaak moeite, om weer positief te gaan denken.

Elke avond/middag begint met een kort herdenkingsmoment en een gedicht, dat het gesprek opent. De avond/middag wordt afgesloten met een opdracht om zich voor te bereiden op de volgende bijeenkomst. Dit kan helpend zijn voor de groei in zelfkennis en veerkracht. Het proces van groepsvorming is heel belangrijk voor de deelnemers. In de groep groeit dan ook vertrouwen en vriendschap.

Vanuit de vraag van mensen, die rouwgroepen hebben gevolgd, worden er ook vormingsactiviteiten georganiseerd. Een aantal avonden staan open voor een breder publiek en een aantal avonden zijn enkel bedoeld als nazorg.

Nazorg- en nevenactiviteiten Rouwzorg 2018 / 2019

Avonden opengesteld voor breder publiek:

16-10-2018 Lezing door Marinus Van den Berg toonaangevend rouwdeskundige boeiend spreker en bekend schrijver
Klik hier om het verslag te lezen.
Thema:
Schrijf me... bel me... app me... als ik achterblijf...
In WZC Blaauwe Hoeve
te Hulst om 20.00 uur
5-2-2019 Lezing door Gerke Verthiest
lichaamsgerichte existentiële psychotherapeut, docente aan de Vlaamse hogescholen, staflid van de opleiding Counseling K.U. Leuven, opleiding voor vormingsorganisaties en medeschrijfster van het boek 'DNA van Rouw
Thema:
Schrijf me... bel me... app me...ik mis ons...
In WZC Blaauwe Hoeve
te Hulst om 20.00 uur
16-04-2019 Filmvoorstelling 'The book of Love' met in de hoofdrollen Maisie Williams, Jason Sadeikis en Jessica Biel in regie van Justin Timerlake

Thema:
Schrijf me... bel me... app me...

In WZC Blaauwe Hoeve
te Hulst om 20.00 uur

 

Nazorg bedoeld voor alle mensen die een rouwgroep hebben gevolgd:

25-5-2019 Uitwaaitocht Thema:
Schrijf me... bel me... app me...
ik ben onderweg
In Malpertuus
te Clinge om 14.00 uur

Meer informatie

Heeft u vragen over zorg en welzijn, dan kunt u contact opnemen met Hulst voor elkaar. Met vragen over werk en inkomen kunt u terecht bij de Gemeente Hulst of in de nieuwe gemeentegids.

Wilt u meer weten over rouwzorg, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van het rouwzorgteam:

regio rouwzorg LSR schildje 3 klik op de afbeelding
voor meer informatie

Enkele getuigenissen

 • Ik heb veel geleerd door te luisteren en er te zijn voor elkaar in respect en we konden ook lachen!
 • Ik kan er nu over spreken zonder het moeilijk te krijgen
 • Vroeger dacht ik dat ik alleen maar flink moest zijn Maar nu besef ik, dat mijn gevoel mag, want nu is er begrip voor!
 • Ik was altijd wel een plantrekker, maar nu voel ik me verantwoordelijk - ik ben zelfstandiger geworden (zegt een 81-jarige).
 • Doordat ik het gevoel had dat ik ook iets betekende voor anderen. Dat rouwen hard werken is en ik niet 'gek' deed.
 • We zaten allemaal in een stuurloos bootje, maar er was al heel snel een vertrouwensband in
  de groep, een warme sfeer.
 • Het meest helende is met elkaar praten, ook al heb je wel eens een terugval. Als je er over
  kunt praten, zie je soms duidelijker hoe het er bij jezelf voor staat.
 • Ik ben gaan inzien, dat toegeven aan mijn verdriet noodzakelijk is, om verder te kunnen gaan
  met mijn leven.
 • Ik heb geleerd, dat rouw een levenslang proces is van zoeken naar een betekenisvol leven
  zonder mijn partner.
 • Ik heb vertrouwen in de toekomst en dat mag met ups en downs, met vallen en opstaan.
 • Mijn boodschap is: meedoen! want je bent niet alleen met je verdriet.
 • Het doet deugd dat mensen luisteren en begrip tonen.
 • Ik heb veel geleerd, vooral van de opdrachten die je krijgt in de groep.
 • Je leert alles op een rijtje zetten en je gaat anders naar jezelf en anderen kijken.
 • Je krijgt meer zicht op rouw. Vroeger gingen de gedachten malen in mijn hoofd.
  Het is nu niet zo'n chaos meer. Ik heb nu toch wat meer rust gevonden.
 • Ik hield alles binnen. Mijn verdriet voelde aan als een harde bal en niemand mocht eraan komen. Nu is die bal zachter geworden.
 • De eerste keer was het wel moeilijk maar de anderen weten waar je het over
  hebt. Delen maakt het “draagzaam”: je bent niet gek aan het worden !
 • Het heeft mij veel steun gegeven.
 • Als je de eerste keer naar een rouwgroep gaat, is dat moeilijk en emotioneel maar
  geleidelijk gaat het beter: je voelt je op je gemak.
 • Ik was heel verdrietig en het was moeilijk te omschrijven maar ik voel het nu als
  een overwinning voor mezelf – mijn verwerking komt op gang.
 • Het heeft mij verrast wat het samen delen met je doet in de positieve zin.
 • Vroeger dacht ik : ik regel dat zelf wel, wat kunnen ze mij nog vertellen ?
  Het is mijn verdriet ! Ik dacht dat ik het alleen moest klaren maar dan valt het
  enorm tegen en voel je je heel alleen. Geduld hebben en jezelf de tijd gunnen
  is belangrijk. De herkenbaarheid in de groep en de zelfontdekking door de
  opdrachten hebben echt geholpen.
 • Ik schaam me nu ook niet meer om te wenen. Ik kan nu beter verwoorden wat ik
  voel. Ik was voor een stuk mijn zelfvertrouwen kwijt. Door te mogen huilen én
  lachen, is er in mijn lichaam meer ruimte : het voel opener.
 • Je tranen mag je in de groep tonen terwijl je je voor de buitenwereld groot houdt.
  Mijn boodschap is : maak hetgeen waar je het zo moeilijk mee hebt bespreekbaar!
  Wees open en eerlijk. Het heeft mij sterker gemaakt.
 • Mijn verdriet is niet minder geworden en mijn gemis niet kleiner maar ik besef dat
  ik verder moet met mijn leven. Mijn man en de herinneringen aan onze tijd samen,
  zal ik altijd bij mij dragen maar ik zie nu toch al de zon doorbreken.
 • Ik ken mezelf nu beter en ik geraak niet meer zo van slag als ik soms, geheel
  onverwacht, weer door een donker dal moet. Het gaf mij houvast.
 • In het begin zei ik in de groep dat ik mijzelf niet als vriendin zou uitzoeken maar
  daar kom ik nu op terug.
 • Toen ik aan de groep begon stond ik op het punt te verdrinken in mijn verdriet
  maar nu ben ik blij dat ik niet opgegeven heb want nu kan ik weer zwemmen!

Activiteiten voorgaande jaren

Activiteiten van voorgaande jaren:

 • Uitwaaitocht: Een warme deken ... op de pechstrook van het leven, 9-6-2018 te Clinge
 • Voorstelling: Op de pechstrook van het leven ... getuigen van licht, 17-04-2018 te Hulst
 • Lezing door Sindy Helsen: Stilvallen ... op de pechstrook van het leven, 23-01-2018 te Hulst
 • Lezing door Manu Keirse: Op de pechstrook van het leven, 5-9-2017 te Hulst
 • Uitwaaitocht: Ik wil je behoeden en bewaren ... je verhaal heel voorzichtig doorgeven, 10 juni 2017 te Clinge.
 • Optreden door Adrie Oosterling, Ik wil je behoeden en bewaren ...  in woorden en muziek, 25 april 2017 te Hulst.
 • Film: Ik wil je behoeden en bewaren ... met ons verhaal door-leven, 24 januari 2017 te Hulst.
 • Lezing door Marinus Van Den Berg: Ik wil je behoeden en bewaren ... je verhaal doorgeven en door-leven, 4 oktober 2016 te Hulst.
 • Uitwaaitocht: Ik denk....ik denk aan jou. En voor ik het zal weten, denk ik: ik heb het toch gered., 4 juni 2016 te Clinge.
 • Lezing door Gerke Verthriest: Ik denk....ik denk aan jou. Ik peins en ik pieker... onrust in mijn lijf..., 12 april 2016 te Hulst.
 • Lezing door Nette Falkenburg: Ik denk....ik denk aan jou. Ik wou, dat ik achter de wolken kon kijken, even kijken of jij daar op mij wacht. Is er meer tussen hemel en aarde?, 26 januari 2016 te Hulst.
 • Lezing door Lut Celie: Ik denk....ik denk aan jou. Ik kan en wil je niet vergeten, maar leven met jou, diep in mij, 29 september 2015 te Hulst.
 • Uitwaaitocht: Voetje voor voetje, stap voor stap..., 30 mei 2015 te Clinge
 • Avond met gedichten van Kitty De Smet en verhalen door Ad Goos,
 • Voetje voor voetje....vind ik woorden..., 14 april 2015 te Hulst
 • Film: Extremely loud... incredibly close, Voetje voor voetje...Ontdek ik wie ik ben,3 februari 2015 te Hulst
 • Lezing door Manu Keirse, Veerkracht groeit voetje voor voetje, 22 september 2014 te Hulst
 • Uitwaaitocht: Als ik thuiskom, waar alles herinnert aan jou... Ik blijf op zoek,24 mei te Clinge
 • Panelgesprek: Als ik thuiskom, waar alles herinnert aan jou..., met Peter Van den Boogert, als afgevaardigde van de gemeente Hulst, Carolus Roelandt, belasting- en bankzaken, en Ilse de Dobbelaere, advokate en erfrecht 1 april 2014 te Hulst
 • Lezing door Arthur Polspoel: Als ik thuiskom, waar alles herinnert aan jou... Waar zal ik schuilen?, 28 januari 2014 te Hulst
 • Lezing door Daan Westerink: Als ik thuiskom, waar alles herinnert aan jou... Thuiskomen? Het voelt zo anders, 1 oktober 2013 te Hulst
 • Uitwaaitocht: Je draad kwijtraken én weer oppakken..., 25 mei 2013 te Clinge
 • Theatervoorstelling door Draad: Rouwen is draden weven én knopen leggen om niet te vergeten, 2 april 2013 te Hulst
 • Lezing door Evamaria Jansen: Rouwen doe je met elke vezel in je lichaam, 29 januari 2013, te Kloosterzande
 • Lezing door Marinus Van den Berg: Altijd is er weer die draad met jou, 2 oktober 2012, te Kloosterzande
 • Uitwaaitocht: Alles in mijn tijd, 19 mei 2012 te Clinge
 • Filmvoorstelling: Rabbit Hole, 27 maart 2012 te Kloosterzande
 • Lezing door Luuc Smit: Als plots voor jou de tijd stilstaat, 17 januari 2012 te Kloosterzande
 • Lezing door Manu Keirse: Rouwen in de tijd, 27 september 2011 te Kloosterzande
 • Cursus positief denken voor rouwenden, door Maggie Sandkuyl, 5 avonden februari / maart 2011 te Hulst
 • Uitwaaitocht: In hetzelfde schuitje zitten, 28 mei 2011 te Clinge
 • Interactieve lezing door Jojanneke Taelman, Ook ons lichaam rouwt en spreekt een eigen taal, 29 maart 2011 te Heikant
 • Lezing door Johan Maes, Rouwen als man of vrouw ... een beweging tussen verlies en herstel, 25 juanuari 2011 te Kloosterzande
 • 10 jarig bestaan, Her-inneren, 1 oktober 2010 in de Blaauwe Hoeve te Hulst
 • Uitwaaitocht: Gaan-de-weg, 5 juni 2010 te Clinge
 • Film, Shadowlands, 20 april 2010 te Kloosterzande
 • Lezing door Marc van Raemdonck, Leven met een 'nooit meer'... , 9 februari 2010
 • Lezing door Marie-Christine Adriaensen, Als de dag van gisteren... rouwen als je ouder wordt, 22 september 2009 te Kloosterzande
 • Uitwaaitocht: Druppel voor druppel, 6 juni 2009 te Clinge
 • Rouwpoëzie, Het is niet te begrijpoen dat de wereld verder draait zonder jou ..., 21 april 2009 te Kloosterzande
 • Lezing door Lut Celie, Help ... mijn kind rouwt (niet),24 februari 2009 te Kloosterzande
 • Lezing door Marinus Van den Berg, Hoe kan jij je nu eenzaam voelen, 25 september 2008 te Kloosterzande
 • Uitwaaitocht met Ad Goos: Op verhaal komen, 24 mei 2008 in Malpertuus in Clinge
 • Beelden van verlies, 8 april 2008 in 't Heike te Heikant
 • Lezing door Monique Dujardin, Groeien door verlies heen - van leegte naar zin, 19 februari 2008 in het WZC Antonius te Kloosterzande
 • Lezing door Manu Keirse, Werken met verlies - rouwen op de werkvloer... , 11 september 2007 te Kloosterzande
 • Uitwaaitocht, 2 juni 2007 te Clinge
 • Ervaringdag met Ton Koops, 22 april 2007 te IJzendijke
 • Interactieve lezing met Menno Jürgen de Bruin, 20 maart 2007 te Clinge
 • Lezing door Marc van Raemdonck, 19 februari 2007 te Kloosterzande
 • Lezing door Magda Van de Wiele, 10 oktober 2006 in de Blaauwe Hoeve te Hulst
 • Uitwaaitocht: Sporen, 13 mei 2006 te Clinge
 • Lezing door Tjeu Leendert: Leven met leegte, 21 maart 2006 te Kloosterzande
 • Lustrum: powerpointpresentatie en verhalen van Ad Goos, oktober 2005 te Hulst
 • Uitwaaitocht: Is het leven een kaartspel?, 21 mei 2005 te Clinge
 • Lezing door Marc van Raemdonck: Zal ik daar ooit overheen geraken? 18 april 2005 te St. Jansteen
 • Terugkomdag: 4 Seizoenen van rouw,, 13 maart 2005 te Wachtebeke
 • Lezing door Magda van de Wiele: Ik mis je , 14 februari 2005 te Kloosterzande
 • Lezing door Marinus van den Berg: Alles is zo stil geworden, nu jij er niet meer bent, 14 oktober 2004 te Kloosterzande
 • Uitwaaitocht: Mensen zijn als bomen..., 15 mei 2004 te Clinge
 • Lezing met getuigenissen van ouders: Met mij is er niets aan de hand: hoe wij kinderen en jongeren kunnen helpen bij het verwerken van verlies en rouw, 26 april 2004 te Koewacht.
 • Lezing door Ad Goos: Ik wou dat ik achter de wolken kon kijken, over eeuwig leven, 25 maart 2004 te St. Jansteen
 • Lezing door Wil Gloudemans: Rust en energie vinden, 1 dec. 2003 te St. Jansteen
 • Uitwaaitocht: emoties bij rouwen met Ad Goos, voorjaar 2003 te Clinge
 • Rouwpoëzie-avond: Het is niet te begrijpen, dat de wereld verder draait zonder jou, 9 februari 2004 te Kloosterzande
 • Lezing door Manu Keirse: Verdriet is als een vingerafdruk, 30 oktober 2003
 • Lezing door Arthur Polspoel, najaar 2002 te Kloosterzande

Voor elke groep zijn er één of meerdere terugkomavonden /- dagen geweest. Op avonden voor een breder publiek,waren naast de mensen, die een dierbare hebben verloren, ook hulpverleners, uitvaartmaatschappijen en parochiemedewerkers aanwezig.

 

kerkelijk noodfonds

In december 1991 hebben de gezamenlijke Caritasinstellingen van de parochie van de H. Maria Sterre der Zee een aparte organisatie in het leven geroepen onder de naam: 'Kerkelijk Noodfonds'. Zij ontleent haar bestaansrecht aan christelijke begrippen als rechtvaardigheid en broederlijk delen, alsmede aan de zorg voor onze broeders en zusters in onze directe omgeving. Geconfronteerd met de vele uitingen van gekende en ongekende hedendaagse armoede, is gezocht naar een mogelijkheid om vanuit de kerkelijke organen als Caritasinstellingen en Diaconieën daadwerkelijke ondersteuning te verlenen.

De bedoeling van het Kerkelijk Noodfonds is dan ook om alle vragen aan individuele Caritasinstellingen om financiële tegemoetkoming in acuut noodzakelijke kosten door deze instantie te (doen) beoordelen. Het gaat daarbij om kosten die niet verhaald kunnen worden op bestaande voorzieningeninstanties die zich met het doen van uitkeringen bezig houden, bijv. omdat er (nog) niet aan de wettelijke eisen kan worden voldaan. Het Kerkelijk Noodfonds werkt daartoe nauw samen met het Algemeen Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen (A.M.W.). Deze instantie is vanwege haar karakter beter in staat om individuele verzoeken te beoordelen en adviseert daartoe dan ook het Kerkelijk Noodfonds.

Sedert enige jaren is er echter een meer pragmatische werkwijze afgesproken. Vanaf die tijd beslist het AMW zelf op verzoeken die een bedrag van € 75,00 niet te boven gaan. In het begin van elk jaar ontvangt het AMW daartoe van het Kerkelijk Noodfonds een voorschot ad € 1.000,00. Op het einde van het jaar wordt bezien of er nog voldoende in kas is. Zo neen, dan wordt een aanvullende bijdrage verleend. Voor verzoeken die het genoemde bedrag wel te boven gaan, wordt de aanvrager verwezen naar de plaatselijke Caritasinstelling.

Overigens wordt veelal de afspraak gemaakt dat cliënt het bedrag of een gedeelte hiervan terugbetaalt op het moment dat hij daartoe in staat is.
De kas van het Kerkelijk Noodfonds wordt gevormd door de gezamenlijke Caritasinstellingen en wel volgens een bepaalde verdeelsleutel.

Bestuur

Het bestuur van het Kerkelijk Noodfonds wordt gevormd door vertegenwoordigers van de deelnemende Caritasinstellingen uitde parochie Maria, Sterre der Zee en ziet er momenteel als volgt uit:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Paul Prince
Myriam Schelfhout
Fons Hiel
Orvan van Gijsel
Mariëtte de Bakker-van Goethem