Beste iedereen,

Wat missen we jullie!
Niet meer kunnen samenkomen. Geen kinderkerk, geen voorbereiding op de eerste communie of het vormsel. We denken terug aan een aantal hele fijne bijeenkomsten! We waren zo lekker bezig. We hopen dat we na dit alles, opnieuw samen kunnen komen.

We dachten: laten we een brief schrijven om jullie te laten weten dat we jullie missen
en om jullie een aantal ‘te doen’-ideetjes mee te geven en andere dingen die je thuis kunt proberen.

In deze brief is van alles te vinden:

Het verhaal van Hemelvaart

Hemelvaart - Jezus neemt afscheid (Handelingen 1,1-11)
Tekst uit: Het begon met Licht - Afbeeldingen uit: Kijkbijbel

200511 pinksterbrief hemelvaart 01Lieve Teofilus, vriend van God en vriend van mij. Ik, Lucas, heb al een heleboel geschreven over wat Jezus ons heeft geleerd en wat Hij allemaal heeft gedaan toen Hij nog leefde. Dat was mijn eerste boek. Maar ik heb nog niet veel opgeschreven over wat er daarna gebeurde, hoe het verder ging met ons en met de andere leerlingen, al die mannen en vrouwen, die bij Hem hoorden. Dit wordt mijn tweede boek. Nadat Jezus was doodgegaan, liet Hij zich af en toe aan zijn vrienden zien. Het eerst aan de vrouwen die naar het graf waren gegaan en later ook aan de anderen. Hij kwam naar de bovenzaal waar we ons schuilhielden, maar ook kwam Hij zomaar onderweg naast de twee lopen die naar Emmaüs gingen. En op het strand at Hij zelfs 200511 pinksterbrief hemelvaart 02brood en geroosterde vis met ons. Dat gebeurde allemaal in de eerste veertig dagen na zijn sterven. Zo maakte Hij ons duidelijk dat Hij was opgestaan uit de dood. Hij vertelde ook dat wij door moesten gaan met het Rijk van God. Dat zei Hij toen we een keer samen aten. Jezus at toen ook mee. Onder het eten zei Hij dat we in de stad moesten blijven en wachten op de heilige Geest, die God had beloofd. Hij zei: "Johannes doopte met water, maar jullie worden gedoopt met de heilige Geest. Dan krijgen jullie de kracht om door te gaan." Dat deden we. We bleven in het bovenzaaltje bij elkaar. Eerst waren we treurig, maar toen we merkten dat Jezus op een andere manier nog steeds bij ons was, kregen we weer nieuwe moed. We baden veel, en praatten over wat Jezus gedaan en gezegd had. Op een dag kwam Jezus weer bij ons. Nadat we met hem hadden gegeten, gingen we samen naar buiten. Het was toen veertig dagen geleden, dat hij was gestorven.

We wandelden een berg op, en toen we boven waren, vroeg een van ons: 'Heer, laat u het rijk van God nu heel gauw komen? En zijn we dan weer zelf de baas over ons land?' Jezus keek ons aan. Hij zei: 'Dat weet de Vader alleen. Maar jullie zullen kracht ontvangen van de heilige Geest, om overal over mij te vertellen. Niet alleen hier in Jeruzalem, aan ons eigen volk, naar tot in alle uithoeken van het land, en zelfs nog verder: tot aan het uiteinde van de wereld.

200511 pinksterbrief hemelvaart 03
Vertel het goede nieuws overal en ga door met het rijk van God.' Dat waren zijn laatste woorden. We stonden daar met z'n allen op die berg te luisteren, en ineens leek het wel of Jezus werd opgetild.
200511 pinksterbrief hemelvaart 04
Niet dat we het scherp konden zien. Het is daarboven altijd wel wat nevelig, en nu was er een dikke wolk. Toch konden we nog zien dat Jezus naar de hemel ging. We stonden zo naar boven te kijken, dat we helemaal niet zagen dat er ineens twee mannen naast ons stonden.

200511 pinksterbrief hemelvaart 05

Ze droegen witte kleren, en zeiden tegen ons: 'Mannen van Galilea, wat staan jullie toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die nu van u is weggegaan naar de hemel, zal op precies dezelfde manier terugkeren als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.' Toen begrepen we dat we niet naar de hemel moesten blijven staan kijken. We moesten toch verder! De wereld in. We gingen de berg af, en verzamelden ons weer allemaal in de bovenzaal in de stad, om te wachten op de kracht die Jezus ons had beloofd.

Het verhaal van Pinksteren

Het verhaal van Pinksteren - Een geluid uit de hemel (Handelingen 2,1-13)
Tekst uit: Het begon met Licht - Afbeeldingen uit: Kijkbijbel

Het gebeurde vijftig dagen na Pasen. Tegen de tijd dat het oogstfeest gevierd zou worden, waren ze allemaal in Jeruzalem. Het was er heel druk. Uit allerlei landen kwamen er mensen naar Jeruzalem toe om feest te vieren. Dan verkochten ze ook het eerste graan.

200511 pinksterbrief pinksteren 01

Nog vóór de dag van het oogstfeest was het al een gekrioel van jewelste in de straten en je hoorde alle talen door elkaar spreken. De leerlingen van Jezus bleven binnen. Ze zaten stil bij elkaar in een bovenzaal met de deuren van het huis stevig dicht. De twaalf waren erbij en de vrouwen, onder wie Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers. Ze wisten het zeker: Jezus leeft en zal ons blijven helpen. Daarom bleven ze bidden. Eén van hen zei: "Jezus heeft toch beloofd dat we kracht zouden krijgen van de heilige Geest?" Daarom bleven ze bij elkaar. Ze hielden het vol. Nog altijd zaten ze samen te bidden in de bovenzaal. Zo brak de dag van het oogstfeest aan.

200511 pinksterbrief pinksteren 02

Plotseling hoorden ze een geluid uit de hemel, net alsof er een hevige wind opstak die het hele huis vulde. En toen zagen ze iets wat op vuur leek, allemaal vlammen, vurige tongen, die zich op ieder van hen neerzetten. Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, die uit allerlei volkeren onder de hemel vandaan kwamen. Ze waren helemaal buiten zichzelf van verbazing toen ze dit hoorden. Ze zeiden tegen elkaar: "Maar al die mensen, die daar spreken, zijn toch eenvoudige Galileeërs? Die komen toch uit een uithoek van ons land? Hoe kan het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn moedertaal? We kunnen elkaar allemaal verstaan!" Natuurlijk waren er ook mensen, die erom gingen lachen. Ze zeiden: "Die lui hebben gewoon teveel wijn op, daarom praten ze zo raar."

200511 pinksterbrief pinksteren 03

Maar de leerlingen van Jezus waren niet dronken. Ze hadden de heilige Geest gekregen. Ze zouden doorgaan en wisten nu zeker dat het goede nieuws bestemd was voor iedereen.

200511 pinksterbrief pinksteren 04

Een aantal leuke ‘te doen’- ideetjes

 • Pinksteren is het feest van de heilige Geest. Gods Geest wordt ook wel ‘Adem van God’ genoemd. Een adem die overal om ons heen is en zelfs in ons! Hij blaast ons leven in. Je kunt het een beetje zien als je gaat bellenblazen. Probeer het maar eens. Als er nog geen adem in de bel is, is het een rondje met zeep. Als we gaan blazen komt onze adem erin en gaat de bel de lucht in. Zo is het ook met ons als we vervuld worden met de heilige Geest: we worden blij, vervuld met vrede, liefde!
 • Maak een tekening van een groot vuur. Maak mooie vlammen in allerlei kleuren met potlood. Wrijf vervolgens de tekening aan de achterkant met een watje in met wat slaolie. Op deze manier worden de kleuren doorzichtig. Laat de tekening drogen. Maak eventueel een lijstje om de tekening ertussen de plakken en hang de tekening voor het raam. Laat de zon haar werk doen! Als wij vervuld worden met de heilige Geest schijnt het licht van God ook door ons heen.
 • Wat je niet ziet, kan er toch zijn! En het kan zelfs veel kracht hebben. Kan je door het raam de wind zien? En als je naar buiten gaat? Kan je dan de wind voelen en zien? En wat gebeurt er als je een ballon opblaast? Zie je hem dansen in de wind? De heilige Geest zie je niet, maar de kracht kan je voelen, zeker ook op de moment dat je wel wat extra kracht kan gebruiken.
 • De heilige Geest zet mensen in beweging. Noem samen een aantal namen van mensen aan wie je denkt, vrienden of vriendinnen of oma en opa, iemand die eenzaam is of verdrietig, iemand die iets te vieren heeft, gewoon zomaar…. Bedenk een lieve boodschap en maak dan samen mooie kaartjes met de tekst erop. En bezorg indien mogelijk de post zelf.
 • Ga elk aan de kant van de tafel zitten. Leg een pingpongballetje midden op tafel en probeer het balletje met behulp van een rietje naar de overkant te blazen. Zo ervaar je zelf hoe het voelt ‘aangeblazen’ te worden. Door de wind kom je ook zelf in beweging! Ook de heilige Geest blaast je vooruit!

200511 pinksterbrief pinksteren 05

Het web op

Liever niet digitaal?

 • Samenleesbijbel http://samenleesbijbel.nl/

  De Samenleesbijbel is de complete Bijbel in Gewone Taal, 3 routes op verschillende niveaus, meer dan 1.000 gespreksvragen bij de Bijbeltekst, honderden ‘weetjes’ bij de Bijbel, honderden doe-opdrachten, puzzels en spellen, meer dan 1.000 illustraties: tekeningen, cartoons, foto’s, landkaarten, 32 themapagina’s, 40 liedjes (inclusief cd)
  ISBN 987-90-8912-042-7

 • Samenleesbijbel junior voor kinderen van 4-7 jaar
  30 bijbelverhalen. In elke stap is er een bijbelverhaal om samen te lezen. Elk bijbelverhaal heeft een paar regels in eenvoudige taal, geschikt voor kinderen vanaf circa 6 jaar om zelf te lezen. Zo lezen ouders en kinderen samen het bijbelverhaal. Daarnaast zijn er in iedere stap bouwstenen om met het bijbelverhaal aan de slag te gaan. Er zijn gespreksvragen, die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen van 4 tot 7 jaar. Elke stap heeft ook een eigen weetje en een idee voor een activiteit om samen te doen.
  ISBN 978 90 8912 133 2

Maak gerust een foto, een tekstje of een tekening van iets wat je hebt geprobeerd en mail het ons! We vinden het ontzettend leuk van jullie te horen en te lezen!

Van harte wensen we jullie een goede gezondheid en alle goeds!
En alvast een fijn pinksterfeest!

Pinkstergedicht:

Pinksteren keert je van binnen naar buiten:
niet langer gevangen en niet meer op slot!
Een windvlaag komt om onze oren fluiten:
een vlaag van nieuw leven, een zoen van God!
Ja, Jezus is weg, naar de hemel verdwenen,
we denken dat alles voor niets is geweest,
maar Pinksteren zet ons weer op onze benen:
we krijgen het vuur van de heilige Geest!

Marjet de Jong

Namens de werkgroepen eerste communie, vormsel en de werkgroep Kinderkerk,

Marjan, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
kapelaan Jochem, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ralf, 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Katrien, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.