Zoals u wellicht hebt vernomen, zal door onvoorziene omstandigheden Streekbeeld, het Zeeuws-Vlaamse blad, dat wekelijks huis aan huis werd bezorgd, met directe ingang niet meer uitkomen. In plaats daarvan gaan drie regionale periodieken samenwerken om vanaf 1 januari 2017 een nieuwe weekeditie in Zeeuws-Vlaanderen en het Waasland uit te brengen onder de naam ScheldeXpress.

Het is u bekend, dat ons aller Tintinnabulum sinds 2 jaar -als katern- deel uitmaakt van Streekbeeld en –tot heden- wekelijks bij u allen in de bus viel. Het bestuur is overvallen door het nieuws over Streekbeeld maar heeft goede hoop dat het Tintinnabulum weer in druk zal verschijnen zodra het nieuwe Zeeuws-Vlaamse periodiek vorm krijgt.

Tot die tijd blijft de redactie van het Tintin het parochienieuws en de misintenties van onze Sterre der Zee parochie vergaren en stelt zij in eigen beheer een digitale drukproef op. Zo is de editie van het volgend weekend al opgemaakt. Voorlopig zullen deze edities alleen in digitale vorm beschikbaar zijn. U kunt deze op uw computer, tablet of smartphone oproepen vanaf de hoofdpagina van onze parochiewebsite. U vindt daar -onder het kopje Actueel- een link naar de laatste editie van het Tintin. Alle nummers van Tintin, het nieuwste nummer bovenaan, treft u aan in het archief van Tintinnabulum. Indien u het op prijs stelt persoonlijk wekelijks een melding te krijgen, dat er een nieuwe Tintin is uitgekomen, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar het secretariaat van de parochie.

Wij hopen op deze wijze het ontstane ongemak enigszins te verzachten. Het bestuur en pastorale team is er alles aan gelegen ons parochienieuws weer snel via de vertrouwde huis-aan-huis route bij u te bezorgen.