logo parochies Zeeuws Vlaanderen

Terneuzen, 30 maart 2021

Aan: de parochianen in Zeeuws-Vlaanderen

Van: pastoraal team en parochiebesturen van de parochie H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth-parochie en parochie H. Andreas

Betreft: ‘Bijeen houden’.

Beste parochianen,

We zijn ondertussen weer vier weken verder in 2021 na onze vorige brief ‘samen op weg naar Pasen’. Eind februari waren de signalen dat het beter zou gaan. Daarom hadden we gedacht om de vieringen van Pasen te vieren volgens het liturgierooster, dus in meerdere kerken en met meerdere voorgangers uit ons pastoraal team. Ondanks het stijgende aantal besmettingen in Zeeland gaan we Pasen (het Paastriduüm, het hoogfeest van Pasen en Tweede Pasen) vieren zoals we eerder met u hebben gecommuniceerd.

De maatregelen worden door de overheid niet versoepeld, in de ons omringende landen wordt het strenger, ook Nederland zal daar niet aan ontkomen. Zowel in het overleg van de vicevoorzitters van de drie parochiebesturen als in het teamoverleg is besproken ‘hoe gaan we verder’ met de signalen vanuit de geloofsgemeenschappen om het aantal vieringen uit te breiden. Maar door de signalen vanuit het maatschappelijk veld en de adviezen van experts en het RIVM zou het onverantwoord zijn om met de uitbreiding van de besmettingen het aantal vieringen uit te breiden. We beseffen maar al te goed dat dit bij velen van u pijn zal doen.

Ook na Pasen zullen we ‘de zondag’ vieren in drie kerken. We gaan dus verder op de ingeslagen weg, samenkomen in één kerk per parochie, met een maximum van 30 aanwezigen (exclusief de medewerkers en voorganger).

Het samenkomen op zondag en het vieren van de eucharistie zijn heel belangrijk en vormen de kern van ons geloof. Maar als christenen staan we ook midden in de samenleving en het is ook heel belangrijk dat we solidair zijn met alles en iedereen om ons heen. Alle activiteiten en bijeenkomsten van verschillende werkgroepen in de parochies worden pas ten volle opgestart als we de vieringen in onze kerken uitbreiden. We rekenen op uw medewerking en begrip. Eind april zullen we de mogelijkheden opnieuw bekijken of, er op basis van de situatie op dat moment, het verantwoord is om te versoepelen.

Beslissingen nemen doe je nooit goed, altijd zijn er mensen die zich er niet in kunnen vinden. Maar we rekenen op uw begrip en medewerking. We hopen dat u begrijpt dat wij heel graag terug naar het ‘oude normaal’ willen, zodat de activiteiten in onze parochies weer volledig worden opgestart en we onze taken in de maatschappij weer kunnen oppakken en tot uitvoer brengen. Ook wij willen niets liever. Voor ieder van u, voor iedereen in uw gezin, in onze geloofsgemeenschappen en parochies een Zalig Pasen! En niet vergeten: Laten we letten op én zorgen voor elkaar!

Namens het pastoraal team en parochiebesturen,
pastoor W. Wiertz