liturgische agenda van het bisdom Breda

210112 Petrus DondersIn 1809 werd Petrus Donders geboren als zoon van een eenvoudige Tilburgse thuiswever. Al jong wilde hij priester worden. Na moeizame jaren werd hij toegelaten tot het grootseminarie. Hij wilde missionaris worden en kwam in 1842 aan in Suriname. In 1856 werd hij overgeplaatst naar de melaatsenkolonie Batavia. In 1865 ging hij het oerwoud in om de mensen te bekeren. Hij deed dit werk tot aan zijn dood in 1887.

In 1900 werd het zaligverklaringsproces opgestart en werden de stoffelijke resten van Petrus Donders overgebracht naar Paramaribo. In 1982 werd hij zaligverklaard.

Peerke Donders was een man van daad, een voorbeeld in het beoefenen van de zeven werken van barmhartigheid. Hij hielp de mensen met lepra bij het eten en drinken. Hij zette zich in voor beter voedsel, hij verzorgde de zieken en hielp hen te kleden. Hij bedong ook beter onderdak. Peerke Donders was iemand die zijn hele leven mensen nabij was. Ook wij hopen, dat de kerken weer toegankelijk mogen zijn voor grotere groepen gelovigen die samen willen vieren en waarin mensen elkaar weer letterlijk nabij mogen zijn. U kunt in de kerk een bidprentje meenemen.