Open de pastorale brief, waarin u een woord van bemoediging en nabijheid van het pastorale team aantreft en de praktische uitwerking aan van de maatregelen uitgevaardigd door het ministerie in samenwerking met het RIVM en de Nederlandse bisschoppen.