De Nederlandse bisschoppen hebben op woensdag 18 maart 2020 verdere instructies en aanbevelingen bekend gemaakt in de omgang met de crisis die het Coronavirus veroorzaakt. Vanwege het Coronavirus gaan de publieke liturgische vieringen van de Goede Week en Pasen 2020 niet door.

Het pastorale team voor de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen zal deze week een schrijven verzorgen waarin de praktische uitwerking voor onze parochies wordt toegelicht.

De Goede Week en Pasen - richtlijnen en suggesties

Het document