190902 Pastor Adrianus Petrus Cornelis Verheijden overledenPastor Verheijden, geboren op 5 januari 1931 te Rijen, is op 30 augustus 2019 te Teteringen overleden.

Pastor verheijden was van 1970 tot 1979 kapelaan en van 1979 tot 1986 pastoor van de H. Willibrordusparochie te Hulst. Van 1986 tot 1996 was hij verbonden aan de H. Willibrordusparochie te Teteringen. Hij heeft na zijn emeritaat nog vele jaren als vrijwilliger in de geloofsgemeenschap van de H. Augustinusparochie gewerkt.

rip kroonPastor Verheijden is met zijn gelovige en dienende houding velen tot steun geweest. Zijn mildheid en zijn zachtmoedigheod zullen wij ons blijvend herinneren.

De verschillende geloofsgemeenschappen zijn hem dankbaar voor de vele jaren die hij in hun midden is geweest.

Moge hij rusten in vrede.

 

De avondwake wordt gehouden op donderdag 5 september om 19.00 uur in de kerk van de H. Willibrordus, Hoolstraat 13 te Teteringen.

De plechtige uitvaart is op vrijdag 6 september om 10.30 uur in voornoemde kerk, waarna de begrafenis plaats zal vinden op het kerkhof van de parochie.