door emeritus predikant ds. Pieter Overduin, tot voor kort verbonden aan de Protestantse gemeente Oosthoek/Hulst

Ja en dan was het zover: om half drie op zondag Laetare 31 maart begon de afscheidsdienst. Op Palmzondag 2003 werd ik verbonden aan de Protestantse gemeente Oosthoek en deed ik mijn intrede naar oude traditie in de Willibrordusbasiliek. Maar nu dan toch maar het afscheid in de wat meer passende Hof te Zandekerk. Gelukkig waren veel familieleden, vrienden vanuit alle hoeken van het land naar Kloosterzande gekomen. Vele (oud) collega’s, ook uit de r.-k. parochie envele  bekenden waren gekomen. Het werd al met al een voor mijn vrouw en mij indrukwekkende dienst.
Het vervulde Anja en mij met grote dankbaarheid. Natuurlijk werd de dienst opgeluisterd met prachtige muziek door de organisten en door het koperensemble. Er volgden vele toespraken. Heel fijn de woorden van o.a. pastoraal werker Ralf Grossert, die blij was met mij de afgelopen 10 jaar aan de oecumene te hebben mogen werken voor onze gemeente/parochie.

190404 dankwoord en korte terugblik
foto: Pieter achter het orgel in de onlangs gerenoveerde protestantse kerk aan de Houtmarkt 11 te Hulst.

Bijzonder was dat hij mij namens het bestuur en het pastoraal team een prachtig beeldje van Santa Caecilia aanbood, een heilige uit de 3de eeuw. Uit een tijd lang voor alle splitsingen en scheuren in het lichaam van de kerk. Ralf zei er nog iets bij: ze is een beschermheilige van de kerkmuziek, vandaar dat zij met een orgeltje wordt afgebeeld. Hij vond dat goed bij mij passen. Zij is daarom ook een oecumenische heilige, want wat verbindt mensen meer dan de muziek!
Ik wil dat graag onderstrepen en ik hoop ook in de toekomst daar nog mijn steentje aan te mogen bijdragen. Nu past een woord van dank aan allen, die mij hebben verrast met een mooie kaart en/of attentie. Ondanks dit afscheid in dienstverband blijven Anja en ik gelukkig in Hulst wonen en ons betrokken blijven voelen in verschillende verbanden. Dankbaar voor wat God ons tot nu toe heeft geschonken, ook in de oecumenische activiteiten, zullen we de vele jaren niet licht vergeten en vooral niet de band, die we mochten ervaren. Het bestuur van de parochie, het pastoraal team en de beminde gelovigen wensen wij vrede en alle goeds toe op weg naar Pasen. In Christus verbonden,

Pieter Overduin, emeritus predikant