st jansteen st gregoriuskoorOp 23 februari 2019 bestaat het St. Gregoriuskoor Sint Jansteen 75 jaar.
Dit jubileum wil het koor, thans nog bestaande uit 13 heren, niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het heeft daarom op 24 februari d.o.v. een feestelijke dag ingericht, waarbij iedereen van harte welkom is.
Het koor, onder leiding van Martin Polspoel, heeft meer dan 65 jaar lang de erediensten in de r.-k.. kerk van de H. Johannes de Doper te Sint Jansteen verzorgd en heeft na sluiting van deze kerk haar activiteiten verplaatst naar de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken te Kapellebrug, alwaar het koor op de Maria-feestdagen de gezangen van die dag ten gehore brengt.

Uit de historie weten we, dat Willem Bartz op 23 februari 1944 in Sint Jansteen het initiatief nam tot oprichting van een nieuw Gregoriaans Koor naast het reeds bestaande kerkkoor. Er werd gestart met 32 leden onder de bezielende leiding van de oprichter als dirigent. Het koor had tot taak het verzorgen van de vieringen in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper. Daarnaast verzorgde het in het verleden onder meer een 50-tal misuitzendingen voor de radio en verzorgt het nog steeds op verzoek de uitvaartdiensten van overledenen.
Vanaf 1967 wordt de directie gevoerd door Martin Polspoel. Het koor bestaat thans nog uit 13 leden.

De feestdag op 24 februari begint met een bloemenhulde bij het graf van de oprichter van het koor, Willem Bartz, op de r.-k. begraafplaats te Sint Jansteen, waar het koor enige gepaste gezangen ten gehore zal brengen.

Om 10.30 uur zal in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken te Kapellebrug een viering van lof en dank worden opgedragen met gezangen uit diverse H. missen door het jaar. De voorganger is pastoor W. Wiertz
Na afloop is er voor iedereen koffie met een broodje in het verenigingsgebouw De Warande te Sint Jansteen en zal een feestelijke toost worden uitgebracht op het koor.

Om 14.30 uur verplaatst het koor zich naar de r.-k.. kerk van de H. Theresia van het Kindje Jezus te Heikant. Daar zal allereerst een jubileumfoto van het koor worden gemaakt. Vervolgens zal Martin Polspoel een lezing houden over de geschiedenis van de r.-k. kerk van de H. Johannes de Doper te Sint Jansteen en zal het koor tussendoor diverse gezangen uit de hoogfeestdagen van het liturgisch jaar ten gehore brengen.
Na het optreden van het koor en genoemde lezing zal iedereen in de gelegenheid worden gesteld om het koor en de dirigent te feliciteren tijdens een receptie in de kerk.

Vanaf 19.00 uur is er voor de leden van het koor en de partners een gezamenlijke maaltijd in de Warande en wordt de avond daarna in gepaste sfeer doorgebracht met het noodzakelijke ‘bijpraten’ en - niet te vergeten - het zingen van het lijflied: "Gildebroeders, maakt plezieren".

In de Warande is er een doorlopende beelden- en fotopresentatie te zien van hoogtepunten uit het koorleven.

Sint Jansteen, februari 2019
Paul Prince, penningmeester / contactpersoon
tel.: 0114-313967