Medische zorg en revalidatie voor kinderen met een handicap in Kenia

190306 Vastenactie 2019

Nog steeds hebben kinderen en volwassenen met een beperking (zowel mentaal als fysiek) het heel erg moeilijk in de Keniaanse samenleving. Beperkingen worden nog te vaak gezien als een straf van God en kinderen worden daarom nog te vaak weggestopt of zomaar aan hun lot over gelaten. De zusters franciscanessen van Sint Anna bieden de kinderen een zo stabiel mogelijke basis zodat ze kunnen uitgroeien tot zelfstandige, krachtige volwassenen. Ze zorgen voor de nodige operaties en een gedegen onderwijs. Het voordeel van het project is dat het is ingebed in een groter geheel dat al jarenlang zijn waarde heeft bewezen. Het project wordt gebouwd op de jarenlange ervaring van de zusters.

Door onze bijdrage willen we de zusters een steun in de rug bieden zodat zij hun goede werk kunnen blijven voortzetten op een zo’n kwalitatief mogelijke manier.  

Vastenactie 2019 zet zich in voor:
  • Materialen om hulpmiddelen te maken (ao. krukken, braces, rollators,…)
  • Lakens en dekens
  • Een röntgenapparaat
  • Watertanks

Hoe beter de kwaliteit van de gebruikte materialen, hoe makkelijker de zusters en de Amref Flying Doctors kunnen werken en hoe meer kinderen ze kunnen helpen.

Afgelopen jaar hebben we door onze gezamenlijke inspanningen het mogelijk gemaakt dat de zusters onder andere een microscoop (Olympus X 31) en een operatiezaal lamp hebben kunnen aankopen.

Ook dit jaar weer willen we de zusters een steuntje in de rug bieden.

 Hoe kunt u steunen?
  • Doe mee met de activiteiten van de diverse Vastenactie werkgroepen
  • Doe een bijdrage in het Vastenzakje
  • Neem deel aan de collectes in de kerk
  • Maak een bijdrage over op NL80 RABO 0172 460 638  t.n.v. Caritas H.Maria Sterre der Zee onder vermelding van project 401228. Het vermelden van het projectnummer is belangrijk!

Vastenactie Nederland geeft een bunus van 50% aan ons project.
Geeft u €10? Dan ontvangt het project €15