180618 wijding tom kouijzer in basiliekZaterdag 16 juni 2018 was de grote dag voor Tom, maar ook voor de parochie heilige Maria Sterre der Zee. Deze dag werd Tom tot priester gewijd. Tom, een jongen uit de streek, ja uit Hulst zelf. Als middelbare scholier misdienaar in de basiliek en nu terugkomend naar de basiliek om tot priester te worden gewijd.

Tom kwam niet alleen. Vader, moeder, grootouders, broer, ooms en tantes en nog meerdere familieleden kwamen naar de basiliek om Tom te vergezellen bij een belangrijke stap in zijn leven. Tom heeft zo’n tien jaar geleden de keuze gemaakt om priester te worden. Tom koos er voor om bij de maristen in te treden. Vandaag was de heuglijke dag van de wijding.

Vele maristen uit de hele wereld betuigden Tom hun steun door aanwezig te zijn in de basiliek. In processie gingen alle aanwezige priesters, voorafgegaan door vijf misdienaars naar de basiliek. Tom werd hierin ook begeleid door diaken Kees van Geloof, die Tom nog had gedoopt. Er kwamen veel mensen kijken en ook de heel mooi versierde kerk was goed gevuld. Vele mensen spraken er over. De Cantorij zong met overgave in de viering.

De lezingen waren door Tom zelf uitgezocht. Het hoogtepunt was toch de wijding, de zalving en de handoplegging. De wijding werd verricht door em. bisschop Henk Kronenberg (marist). Alle aanwezige priesters namen Tom daarna in hun midden op door individuele handoplegging . Nadat hij ’gekleed’ was ging Tom als concelebrant naast zijn confraters, pastoor Wiertz en diaken Van Geloof voor in de eucharistieviering.

Het bijwonen van de eucharistieviering zal iedereen op een heel eigen wijze ervaren, maar de intensiteit van de viering,  het bijwonen van de wijding is een unieke ervaring. Na de viering werd er nog lang nagepraat, waarbij ieders ervaring uitvoerig werd besproken. Mensen gaven aan blij te zijn de wijding te hebben kunnen meemaken. Mensen hebben er onbewust naar toegeleefd en hebben het met volle teugen in zich opgenomen.

Ook de parochie heilige Maria Sterre der Zee is dankbaar dat Tom koos om in de basiliek zijn wijding te mogen ontvangen en wij wensen hem met Gods zegen veel wijsheid en moed in alle facetten van het leven in de nabije en verre toekomst. Tom begint zijn priesterschap in Dublin.

film en foto's van de wijding van Tom Kouijzer

Klik hier om de film te bekijken van de priesterwijding van Tom Kouijzer, gemaakt door dhr. W. Wullems.

De foto's zijn gemaakt door dhr. R. Haerens.