180419 roepingenzondagRoepingenzondag mag zich steeds verheugen in bijzondere aandacht. Onze paus Franciscus heeft vanwege deze dag voor heel de Kerk een brief geschreven. In ons bisdom is nieuw materiaal ontwikkeld. Posters en gebedskaarten maar ook nieuwe filmpjes die te bekijken zijn onder www.roeping.nu
Ook na roepingenzondag blijft de aandacht voor 'roeping' onverminderd van wezenlijk belang!

Een kleine passage uit de brief van de paus:

Geliefde broeders en zusters,

De vreugde van het evangelie, die ons openstelt voor de ontmoeting met God en onze broeders en zusters, kan niet wachten op onze traagheid en luiheid; zij raakt ons niet, als wij aan het raam blijven staan met het excuus dat wij nog altijd op gunstig weer wachten; en het wordt ook niet vervuld, als wij zelf vandaag nog niet het risico nemen van een keuze. De roeping is vandaag! De christelijke zending is voor het heden! En ieder van ons is geroepen - tot het leven van een leek in het huwelijk, dat van een priester in het gewijde ambt, of dat van een bijzondere toewijding - om getuige te worden van de Heer, hier en nu.
De Heer blijft vandaag oproepen om Hem te volgen. Wij moeten niet wachten totdat wij volmaakt zijn om edelmoedig "hier ben ik" te antwoorden, noch angst hebben voor onze beperkingen en zonden, maar met een open hart de stem van de Heer ontvangen. Ernaar luisteren, onze persoonlijke zending in Kerk en wereld onderscheiden en tenslotte deze beleven in het heden dat God ons geeft.
Moge de heilige Maria, de jonge vrouw aan de periferie, die het vleesgeworden Woord van God heeft aanhoord, ontvangen en beleefd, ons bewaren en altijd op onze tocht begeleiden.

Vaticaan, eerste zondag van de advent,
Franciscus

De tekst op de gebedskaart van ons bisdom:
"Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd"
Heer Jezus, Christus,
toen twee leerlingen van Johannes de Doper
U achterna gingen,
keerde U zich naar hen om
en stelde U de vraag:
"Wat verlangt gij?"
Zij wilden weten wie U bent
en waar U verblijft.
Zij herkenden in U de Zoon van God
en zijn daarna niet meer van uw zijde geweken.
Diep in het hart leeft bij ieder van ons
een verlangen naar eenheid en liefde,
uiteindelijk een diep verlangen naar U.
Wij bidden U dat juist ook jonge mensen
bij dit diepe verlangen naar U mogen komen,
U mogen ontdekken als de Weg,
de Waarheid en het Leven;
dat zij daar in geloof op mogen antwoorden
door met U op weg te gaan.
Amen

Mag ik u vragen: bid dit gebed voor roepingen elke dag.
Draag zo uw steen bij aan de toekomst van onze Kerk.
Aan de toekomst van de rooms-katholieke Kerk hier in Zeeuws-Vlaanderen.
Bidden helpt! Bidden maakt sterk! Bidden verbindt!

pastoor Wiel Wiertz