180221 PassieconcertGraag nodigen wij u uit voor het passieconcert van de zeven kruiswoorden van Jezus op zondag 18 maart 2018 van 15.00 - 17.30 uur in de basiliek van Sint Jan de Doper in Oosterhout.
Dit concert wordt georganiseerd door het Sint-Franciscuscentrum in samenwerking met de H. Catharinaparochie in Oosterhout.

De zeven woorden die de Heer aan het kruis sprak zijn in de achttiende eeuw muzikaal verwerkt door Joseph Haydn in zijn 'Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze'.

Mgr. J. Liesen zal bij elk van de zeven kruiswoorden een meditatie geven.

De compositie van Haydn wordt uitgevoerd door La Chapelle Sauvage onder leiding van Karel De Wilde (http://www.lachapellesauvage.be).

De toegang is gratis. Naar vermogen kunt u een vrije bijdrage geven. De opbrengst komt ten goede aan het campagneproject van de Vastenactie van dit jaar in Mbala Zambia. Daar helpen de zusters van het heilig Hart van Jezus en Maria mensen, die getroffen zijn door de gevolgen van HIV/aids en de algemene armoede om een menswaardig en zelfstandig bestaan op te bouwen (http://www.vastenactie.nl/scholen/vastenactievoorscholen/campagne2018zambia).
Het Passieconcert op 18 maart a.s. maakt deel uit van de vastenestafette van het bisdom Breda (https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/vasten-voor-de-heer-start-vastenestafette-14-februari-2018).

De veertigdagentijd roept ons op om mee te leven met lijden, sterven en verrijzen van Jezus en in navolging van Hem in ons eigen leven Gods wil te zoeken. Wij hopen dat dit passieconcert u hierbij helpt.

Meer informatie: https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/de-zeven-kruiswoorden-van-jezus-joseph-haydn.