170914 taize avondgebed vredesdienstNa de zomer zal het eerstvolgend Taizé avondgebed worden gehouden op donderdag 28 september in de H. Catharinakerk te Hengstdijk om 19.30 uur. Dit gebed zal dan in het teken staan van de Vredesweek. Het thema van de Vredesweek is ‘De kracht van verbeelding’ .

De oecumenische redactie van de vredesorganisatie Pax (Christi) geeft suggesties voor vieringen in de Vredesweek 2017. Aan de hand van het oecumenisch Bijbelleesrooster van die beide zondagen worden er gebeden, liederen, een beeldmeditatie en een nieuwe psalm aangereikt. In de liturgische katern staan achtergrondverhalen: Midden in dat tumult laat God de profeet Jesaja spreken over Zijn huis: één huis (van gebed) voor alle volken. Een haast onmogelijke droom.

In de uitgave PAX Vieren staat dit visioen van Jesaja centraal: ‘Van hieruit zoeken we naar de betekenis ervan voor onze samenleving, voor ons leven’. Uiteindelijk verwoordt Sjon Donkers al dromend een visioen van goed samenleven, van een speeltuin zonder hekken, waar gespeeld wordt’. Als oecumenisch overlegorgaan zullen we ons hier mee bezig houden en elementen uit het materiaal voor het avondgebed gebruiken. Na het gebed m.m.v. de begeleidingsgroep Cantate Domino is er gelegenheid voor koffie of thee en ligt er gratis materiaal van Pax en de Raad van kerken in Nederland.

Wij hopen u in het najaar in goede gezondheid te mogen ontmoeten in een van onze avondgebeden.

Op 7 december volgt opnieuw een Taizé avondgebed.

Mede namens het orgaan,
pastoraal werker Ralf Grossert en ds. Pieter Overduin.